Uniserv Piecbud S.A.

Układy chłodzenia wody, kominy i piece przemysłowe.

tel.: (0 32) 35 99 100
Navigation Menu

Oferta

Więcej »

Aktualności

Więcej »
Paź14

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW”

Wpis z Paź 14 od

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 312 750,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 854 850,00 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia spółki na rynek GPW, których efektem będą dokumenty/ raporty tj.: procedura obiegu informacji poufnych; polityka informacyjna spółki; raport due dilligence; wycena spółki; prospekt emisyjny; teaser inwestycyjny; prezentacja inwestorska; raport z audytu sprawozdań finansowych. W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisje akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca czerwca 2017...

Paź14

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst”

Wpis z Paź 14 od

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 54 000,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 147 600,00 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych niezbędnych do emisji i wprowadzenia do obrotu na rynek Catalyst obligacji UNISERV – PIECBUD S.A., których efektem będą dokumenty tj.: memorandum informacyjne, dokument informacyjny, warunki emisji. W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisję i upublicznienie obligacji na Catalyst. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca września 2017 r...

Sie22

Uniserv-Piecbud S.A. wyróżniony tytułem Gepard Biznesu 2015 Branży Budowlanej

Wpis z Sie 22 od

Spółka Uniserv-Piecbud S.A. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu tytułem Gepard Biznesu 2015 Branży Budowlanej. W tegorocznej edycji konkursu Instytut wybrał przedsiębiorstwa, które w latach 2013 – 2014 uzyskiwały każdego roku ponad pół miliona zł przychodów, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Spełniając powyższe kryteria Uniserv-Piecbud S.A. znalazł się w gronie laureatów. Więcej informacji dostępnych jest na następującej stronie: http://businessnow.pl/9664,gepardy-biznesu-2015-branzy-budowlanej-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej.html...