Władze spółki

Poznaj nasz Zarząd

Zarząd

Dionizy Boryczko

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej w zakresie budownictwa, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Kontynuował  edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Uczestniczył w kursie zakończonym egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

czytaj więcej...

Karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Mostostalu Kraków SA, z którym związany był do 2014 roku, pełniąc funkcje inżyniera budowy, mistrza budowy, kierownika budowy, dyrektora marketingu, wiceprezesa zarządu, aż po stanowisko prezesa zarządu. W 1989 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Od 2014 roku podjął współpracę z Uniserv – Piecbud SA na stanowisku wiceprezesa zarządu. Od września 2015 roku decyzją rady nadzorczej Uniserv–Piecbud SA został powołany na stanowisko prezesa zarządu.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Aneta Pass-Florczyk

Członek zarządu, dyrektor realizacji

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność: konstrukcje budowlane.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku  w SHW Holter Wassertechnik (Polska) na stanowisku asystenta kierownika budowy. Od 2002 roku była zatrudniona w Chłodniach Kominowych SA na stanowiskach: inżyniera budowy i kierownika budowy.

czytaj więcej...

W 2004 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Remontów Obiektów Budowlanych SIGMA KM Spółka Jawna na stanowisku kierownika ds. technicznych. Od 2005 roku związana z Budownictwo Przemysłowe Uniserv SA w Katowicach, pełniła funkcję kierownika Zespołu Budów, następnie od 2006 roku kierownika projektu,  a od 2010 roku awansowała na stanowisko dyrektora realizacji. Pozostając na stanowisku dyrektora realizacji od 2014 roku rozpoczęła współpracę z Uniserv–Piecbud SA, gdzie od kwietnia 2015 roku pełni również funkcję członka zarządu.

Jako członek zarządu – dyrektor realizacji sprawuje nadzór nad zapewnieniem płynnego i efektywnego procesu realizacji kontraktów przez pion realizacji, począwszy od udziału w negocjacjach kontraktów, po koordynację prac związanych z serwisem gwarancyjnym tak, aby zapewnić spółce maksymalne zyski w realizowanych zadaniach.

Rada nadzorcza

Artur Nizioł

Przewodniczący rady nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe zgodne z programem MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada uprawnienia, poparte egzaminem państwowym, do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także ukończył Akademię Strategicznego Przywództwa (Management II) ICAN w Warszawie (dawniej Harvard Business School).

czytaj więcej...

Przebieg kariery zawodowej:

– 2014 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – przewodniczący rady nadzorczej,
– 1999 – 2016 – Uniserv Budownictwo SA (poprzednio Uniserv SA) – prezes zarządu,
– 2002 – 2017 – CHK S.A. (poprzednio Chłodnie Kominowe SA) – przewodniczący rady nadzorczej,
– 2017 – nadal CHK SA – prezes zarządu

ponadto:

– z-ca przewodniczącego Zarządu Akademicko Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa
– sekretarz zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
– członek rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
– członek rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Jan Antończyk

Członek rady nadzorczej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek: maszyny robocze ciężkie. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe programu Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Obecnie kontynuuje rozpoczęte w 2014 r. studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej...

Przebieg kariery zawodowej:

– 2015 – nadal – Chemar Armatura Spółka z o.o. – członek rady nadzorczej,
– 2014 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – członek rady nadzorczej,
– 2013 – nadal – JWW Invest SA – członek rady nadzorczej,
– 2011 – nadal – ABM Solid SA w upadłości układowej – członek rady nadzorczej,
– 2008 – nadal – Uniserv Budownictwo SA (poprzednio Uniserv SA) – członek rady nadzorczej,
– 1985 – nadal – Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt – Katowice SA, obecnie dyrektor rozwoju rynków Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, a wcześniej asystent, st. asystent, projektant, st. projektant, kierownik Działu Marketingu, członek zarządu, prokurent, dyrektor ds. strategii i rozwoju, dyrektor ds. marketingu,
– 2013 –2016 – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska – członek zarządu.

Grzegorz Czornik

Członek rady nadzorczej

Ukończył studia techniczne w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność: Gospodarka Cieplna i Budowa Pieców oraz studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Ponadto absolwent kierunku ekonomicznego MBA: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Niemczech.

czytaj więcej...

Obecnie pracuje jako wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Czynny wykładowca na kierunkach Zarządzanie i Ekonomia w AGH w Krakowie i Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Przebieg kariery zawodowej:

– 2017 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – członek rady nadzorczej,
– 2016 – nadal – Koksownia Częstochowa Nowa SA – wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający,
– 2015 – 2016 – TAURON Wydobycie SA – wiceprezes zarządu d.s. handlu,
– 2007 – 2015 – Jastrzębska Spółka Węglowa SA – wiceprezes zarządu d.s. handlu,
– 1996 – 2007 – Polski Koks SA – dyrektor handlowy,
– 1993 – 1996 – Kogag GmbH – project manager.

Filip Elżanowski

Członek rady nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz Centrum Prawa Amerykańskiego i Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. ukończył Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

czytaj więcej...

Doświadczenie zawodowe zdobywał także w International Federation of Industrial Energy Consumers, Eurometaux, MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, a także w komisji prawnej Rady Nadzorczej Programu Redukcji Emisji, działającej przy Ministerstwie Gospodarki pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Brał udział w komisjach sejmowych i senackich, konsultował projekty aktów prawnych i jako ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w zakresie prawa legislacyjnego. W 2004 roku został laureatem prestiżowej nagrody Bursztyn Polskiej Energetyki za wkład w doskonalenie regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego oraz zaangażowanie w kształtowanie polityki energetycznej Polski w kraju i za granicą. W 2015 został wyróżniony nagrodą Manager Award 2015 za wybitny wkład w budowę i rozwój konkurencyjnego rynku energii. W 2016 roku uhonorowany przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbirców Energii nagrodą “Laur zasłużony dla Polskiego Przemysłu”.

Przebieg kariery zawodowej:

– 2016 – nadal – Galeria “101 Projekt”, Galeria Sztuki Współczesnej – wceprezes, od 2017 wspólnik,
– 2016 – nadal – Fundacja “Instytut Warszawski”
– 2015 – nadal – Elżanowski, Cherka & Wąsowski, Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa – wspólnik zarządzający,
– 2014 – nadal – Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum,
– 2014 – 2016 Aranda Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej,
– 2013 – nadal – Piotr Ignasik i Wspólnicy Spółka Komandytowa – wspólnik,
– 2010 – 2015 – Elżanowski, Cherka & Wąsowski, Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa – wspólnik,
– 2009 – 2012 – MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
– 2008 – nadal – Uniwersytet Warszawski (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW) – adiunkt,
– 2008 – 2011 – Fundacja Coraggio – członek rady nadzorczej,
– 2005 – 2013 – First International Traders Dom Maklerski SA – członek rady nadzorczej,
– 2002 – nadal – Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Inicjatyw Młodych” – członek Komisji Rewizyjnej.

Krzysztof Zawadzki

Członek rady nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończył kierunek Finanse i Bankowość, uzyskując tytuł magistra. Następnie ukończył Polsko-Austriackie Studium Controllingu oraz trzykrotnie Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Podatki,  Rachunkowość i Finanse oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (współorganizowane przez Ernst & Young Academy of Business).

czytaj więcej...

Absolwent Studiów Doktoranckich z Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2008 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów. Dodatkowo odbył kursy: w EY Academy of Business (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a Polska Ustawa o Rachunkowości) oraz w PRINCE2TM Foundation Examination (Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2).

Przebieg kariery zawodowej:

– 2017 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – członek rady nadzorczej,
– 2016 – nadal – SARE SA – członek zarządu,
–2016 – KOPEX SA – członek zarządu, dyrektor ds. finansowych,
– 2013 – 2015 – TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej,
– 2012 – 2015 – TAURON Wytwarzanie SA – przewodniczący rady nadzorczej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej,
– 2009 – 2016 – TAURON Polska Energia SA – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, prokurent (2007-2015), dyrektor departamentu rachunkowości i podatków, główny księgowy (2007-2009),
– 2009 – 2011 – Elektrownia Stalowa Wola SA – przewodniczący rady nadzorczej,
– 2007 – 2008 – Enion Energia Sp. z o.o. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
– 2005 – 2015 – TAURON Wydobycie SA – przewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej,
– 2003 – 2005 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie – przewodniczący rady nadzorczej,
– 2003 – 2005 – Polska Energia PKH Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej,
– 2002 – 2003 – Ciepło-Service Sp. z o.o. – zastępca przewodniczącego rady nadzorczej,
– 1998 – 2000 – Ekopec Sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, sekretarz rady nadzorczej,
– 1996 – 2007 – Południowy Koncern Energetyczny SA – zastępca głównego księgowego (2000-2007), główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych (1998-2000), asystent dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych (1997-1998), specjalista ds. analiz rynku ciepłowniczego (1996-1997).

Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne