Ochrona środowiska i polityka jakościowa

Utrzymujemy wysokie standardy w trosce o środowisko naturalne

Ochrona środowiska i polityka jakościowa

Mamy świadomość, że działalność budowlana Uniserv-Piecbud SA, może wpływać na środowisko naturalne, dlatego też ochrona środowiska w naszej spółce oparta jest na certyfikowanym systemie zarządzania, który daje naszym klientom gwarancję, że świadczone przez firmę usługi są najwyższej jakości. Dla naszego otoczenia jest to dowodem troski o środowisko naturalne.

W ramach aktywności na rzecz poszanowania środowiska prowadzimy działania mające na celu używanie produktów przyjaznych środowisku, działania proekologiczne oraz utylizację zużytych produktów. W naszej firmie obowiązuje ścisła segregacja odpadów komunalnych oraz przeprowadzane są okresowo akcje selektywnego zbierania odpadów innych niż komunalne. Pamiętając o tym, że realizacja inwestycji w większym bądź mniejszym stopniu wpływa na nasze otoczenie, dokładamy wszelkich starań, by organizacja placów budów i zaplecza nie ingerowała bezpośrednio w środowisko naturalne, a realizowane procesy nie zakłócały naturalnego rytmu otaczającej flory i fauny, a w przypadku budów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych – również ich mieszkańców. W zależności od zmieniających się uwarunkowań i potrzeb z tym związanych opracowywane są instrukcje środowiskowe w zakresie ochrony środowiska, np. gospodarowania odpadami w danej komórce organizacyjnej.

Kontrakty istotne z punktu widzenia ochrony środowiska zrealizowane przez Uniserv-Piecbud SA:

  • Budowa komina 3-przewodowego dla instalacji mokrego odsiarczania spalin dla elektrociepłowni na terenie Orlen Płock. Nowy komin, który zastąpił istniejące emitory, zapewni mniej uciążliwą dla środowiska emisję spalin o dużo niższej zawartości siarki.
  • Zamknięcie obiegów chłodzenia Stalowni i Walcowni dla Huty Stali Jakościowych w Stalowej Woli. Zamknięcie obiegów chłodzenia zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Uniserv-Piecbud S.A. pozwoliło na zmniejszenie zużycia wody na cele chłodnicze, redukcję emisji ścieków oraz zużycia energii elektrycznej na potrzeby układów chłodzenia w stosunku do istniejących instalacji. Inwestycja była finansowana ze środków WFOŚiGW.
  • Budowa chłodni kominowej dla nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III. Chłodnia kominowa oprócz funkcji odprowadzenia do atmosfery ciepła odpadowego z układu chłodzenia turbiny będzie pełniła również funkcję emitera oczyszczonych spalin z nowego bloku. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą propagację spalin w atmosferze, zmniejszając uciążliwości z tym związane dla terenów przyległych do elektrowni. Ponadto, również w celu zmniejszenia uciążliwości dla terenów przyległych, chłodnia będzie wyposażona w tłumiki hałasu, przez co emisja hałasu do środowiska spowodowanego będzie minimalna.

Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne