Układy chłodzenia wody

Poznaj naszą ofertę

Układy chłodzenia wody

Głównymi obiektami układów chłodzenia wody przemysłowej są chłodnie kominowe lub wentylatorowe, pompownie, rurociągi zasilające oraz stacje uzdatniania i kondycjonowania wody chłodzącej.

Posiadamy kompetencje do projektowania, dostawy i montażu każdego z tych obiektów oraz podejmujemy się kompleksowej dostawy całych układów chłodzenia.

W tym zakresie swej działalności oferujemy:

  • analizy i studia wykonalności, opracowania dokumentacji formalno-prawnej związanej z prowadzeniem inwestycji,
  • projektowanie oraz usługi specjalistycznych konsultacji inżynierskich,
  • budowę nowych instalacji i obiektów,
  • modernizacje i remonty istniejących instalacji i obiektów,
  • przystosowywanie chłodni kominowych do pracy z instalacjami odsiarczania spalin,
  • ograniczanie emisji hałasu poprzez zabudowę tłumików lub ekranów dźwiękochłonnych.

Posiadamy własne nowoczesne rozwiązania urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne chłodni, które stanowią o skuteczności chłodzenia.

Galeria

Zobacz nasze realizacje chłodni kominowych

Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne