Realizacje: Remonty i Modernizacje – Linie Technologiczne

Zobacz inwestycje, które zrealizowaliśmy

Lista referencyjna – remonty i modernizacje – linie technologiczne

Przekazanie do eksploatacji Inwestor Opis obiektu

2017

Cementownia Warta, Trębaczew Wykonanie robót remontowych w ramach remontów bieżących obiektów Warta I

2017

Górażdże Cement, Opole Wykonanie prac ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych GC oraz bieżącej obsługi w zakresie prac remontowo-wymurówkowych i innych
2016 Cementownia Warta, Trębaczew Remont średni linii technologicznych pieca nr 5 i 6
2016 Górażdże Cement, Opole Remont średni linii technologicznych pieca nr 1 i 2
2015 Cementownia Warta, Trębaczew Remont wieży wymienników i chłodnika IKN w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6. Wymiana carg pieca nr 5
2015 Górażdże Cement, Opole Remont średni linii pieca nr 1 i nr 2
2013 Górażdże Cement, Opole Wykonanie kompleksowych czynności związanych z remontem średnim linii technologicznej nr 1 i nr 2
2013 Cementownia Warta, Trębaczew Remont chłodnika IKN, transporterów, wieży wymienników i pieców obrotowych w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
2013 Cementownia Warta, Trębaczew Prace budowlano-montażowe separatora MC1 i estakady transportu klinkieru
2012 Cementownia Warta, Trębaczew Remont pieców obrotowych wieży wymienników chłodnika IKN młyna surowca transporterów separatora w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
2012 Górażdże Cement, Opole Remont średni linii technologicznej  wypału klinkieru nr 1 i 2 chłodnik rusztowy klinkieru instalacji gorących gazów do V-separatora Młyna Cementu – wykonanie wykładziny ogniotrwałej komina nr 1 H=120m
2011 Górażdże Cement, Opole Remont średni linii technologicznej pieca nr 1 i 2
2011 Cementownia Warta, Trębaczew Prace remontowe utrzymania ruchu nitek technologicznych wypału klinkieru nr 5 i 6
2010 Górażdże Cement, Opole Wymiana carg podpierścieniowych z pierścieniami tocznymi na II i III podporze pieca nr 2. Wykonanie wymurówki wewnątrz pieca obrotowego nr 1 i 2. Remont linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2
2008 Cementownia Warta, Trębaczew Demontaż pieca oraz montaż kompletnego pieca obrotowego linii nr 6
2008 Górażdże Cement, Opole Rozebranie starego oraz wykonanie nowego fundamentu oraz ramy pod pierścień toczny pieca obrotowego. Wymiana 15m walczaka pieca obrotowego nr 2 Wymiana cargi okularowej wlotowej do chłodników pieca

 

Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne