Lepsze powietrze i tańsza energia w polskich miastach i gminach

Lepsze powietrze i tańsza energia w polskich miastach i gminach

Lepsze powietrze i tańsza energia w Polskich miastach i gminach

50 proc. mniejsze zużycie węgla, 30 proc. redukcji CO2 oraz własna energia elektryczna – taki model dla  miejskiej elektrociepłowni proponuje Uniserv S.A. i Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. 

OZE – ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione

Znaczące ograniczenie emisji CO2 i pozostałych szkodliwych substancji będzie możliwe dzięki modernizacji miejskich zakładów ciepłowniczych. Energia ze słońca pozwoli na ograniczenie rocznego zużycia węgla nawet o 50 proc. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska gminy będą mogły starać się o dotacje już wiosną b.r. Proponowane rozwiązanie jest szansą na to, że mieszkańcy będą zdrowsi, a miasta bogatsze.

Rozbudowa systemów opartych na odnawialnych źródłach energii to konieczność w walce o czyste powietrze. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska poprawi jakość powietrza, którym oddychamy i przyniesie wymierne  korzyści ekonomiczne dla miast – podkreśla Dionizy Boryczko Prezes Zarządu Uniserv S.A.

Projekt: PEC Miasto Powiatowe – na czym polega?

Konsorcjum firm: Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. – polski producent kolektorów słonecznych sprzedawanych na całym świecie oraz UNISERV S.A. – znana z licznych realizacji dla energetyki, opracowało pionierski projekt modernizacji miejskich ciepłowni. Model oparty na zintegrowaniu istniejących kotłów węglowych z systemem solarnym i akumulatorem ciepła – multisystemem energetycznym, pozwoli na sezonowe i dobowe zarządzanie energią cieplną oraz własną produkcję energii elektrycznej.

Z wyliczeń autorów projektu wynika, że typowy miejski układ ciepłowniczy, dla miasta liczącego ok. 60 tys. mieszkańców, oparty jest na kotłowni węglowej, gdzie roczne zużycie węgla to ok 25-30 tys. ton; obsługa takiego układu wymaga dodatkowo ok. 2 GWh/rok energii elektrycznej, a roczna emisja CO2 do atmosfery wynosi ponad 50 tys. ton, do czego należy dodać również emisję takich szkodliwych substancji jak: SO2, NO2, CO oraz pyłów. 

Zmagazynują energię ze słońca

UNISERV i Ensol proponują rozbudowę układu o instalację do pozyskiwania energii z promieni słonecznych, opartą na  zwartej konstrukcji kolektorów słonecznych o dużej powierzchni, dedykowanych dla tego typu instalacji. Proponowane rozwiązanie gwarantuje dużą wydajność instalacji solarnej przy wysokich różnicach temperatur, występujących przez większą część roku.

Jak to działa?

Ciepło pozyskiwane z kolektorów słonecznych będzie przekazywane wodzie grzewczej, używanej w zakładzie ciepłowniczym. Układ kolektorów słonecznych połączony z sezonowym zasobnikiem ciepła będzie wykorzystywany w okresie letnim do bezpośredniego zasilania sieci cieplnej. W okresach o mniejszym nasłonecznieniu służyć będzie jako dolne źródło ciepła dla wysokotemperaturowych pomp ciepła, pracujących w układzie. Dodatkowo, w proponowanym modelu, układ produkcji ciepła wzbogacony zostanie o gazowe silniki kogeneracyjne, zapewniające jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej lub inne źródło ciepła np. biomasę.

W zależności od aktualnego stanu instalacji, produkowane ciepło trafi bezpośrednio do sieci ciepłowniczej lub gromadzone będzie w sezonowym magazynie ciepła. Prąd powstały w czasie pracy agregatów kogeneracyjnych może zasilać układ pomp ciepła lub być zużywany na potrzeby własne zakładu ciepłowniczego.

Istniejące w zakładzie ciepłowniczym kotły typu WR będą dalej używane w systemie ciepłowniczym, jednakże ich uruchamianie będzie się obywać dopiero przy wzroście zużycia energii, przekraczającym możliwości źródeł OZE i kogeneracji, i pracować będą głównie jako źródła szczytowe. 

Ekologicznie znaczy taniej

Pionierski system umożliwi pokrycie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla modelowego miasta w ponad 50% z odnawialnych źródeł energii połączonych z kogeneracją.

– W wyniku zainstalowania nowych urządzeń, w proponowanym przez nas modelu, udział OZE i kogeneracji w ogólnym bilansie cieplnym układu przekracza 50%, ilość spalanego węgla zostanie zmniejszona o ponad 50%, zaś ilość emitowanego CO2 spadnie o ponad 30 %, a pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery również o około 50%. Taka wydajność ekonomiczna i wartość proekologiczna modelu świadczy o dużym potencjale rozwojowym naszego modelu – ocenia Adrian Pason Wiceprezes Zarządu Ensol Sp. z o.o.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Uniserv S.A. partnerem XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim

Uniserv S.A. partnerem XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim

Jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 10- 13.01.2019 r. w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach. Tegoroczna jubileuszowa edycja zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Po raz pierwszy w branżowych zawodach wystartowali reprezentanci Uniserv S.A., a firma objęła wydarzenie sponsoringiem.   

Na listę startową zapisanych było 144 uczestników (28 kobiet i 116 mężczyzn) reprezentujących 25 firm i organizacji energetycznych. Ostatecznie zawody ukończyło 131 zawodników i zawodniczek. W tym roku dopisali nie tylko uczestnicy, ale i pogoda, dzięki czemu warunki na stoku były doskonałe.

Najlepszy czas przejazdu wśród mężczyzn uzyskał, podobnie jak w zeszłym roku, Tomasz Żyła z TAURON Wytwarzanie i Nowe Jaworzno GT, a wśród kobiet Elżbieta Podolska z TAURON Dystrybucja S.A. Drużynowo tytuł mistrzowski obroniła ekipa TAURON Wytwarzanie i Nowe Jaworzno GT., za którą uplasowała się drużyna TAURON Dystrybucja S.A., a następnie PGNiG TERMIKA S.A. Drużyna Uniserv S.A. tym razem razem nie zdobyła miejsca na podium, jednak zawodnicy zapowiadają budowę silnego teamu przed kolejną edycją.

Partnerami wydarzenia był: Polski Związek Narciarski (patronat honorowy), Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sponsorami PGNiG TERMIKA S.A., RAFAKO S.A. oraz Uniserv S.A.

Dziękujemy organizatorowi – Federacji Sportowej Energetyk za zaproszenie i sportową zabawę, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Świąteczna drużyna Uniserv S.A. w Biegu Mikołajów

Świąteczna drużyna Uniserv S.A. w Biegu Mikołajów

15 grudnia 2018 r. zawodnicy Uniserv S.A. wzięli udział w charytatywnym Biegu Mikołajów w Rudzie Śląskiej. Dochód z biegu został przeznaczony na pomoc podopiecznemu Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja.

W spółkach z grupy Uniserv co roku przywołujemy „ducha świąt” włączając się w świąteczne akcje charytatywne. Tym razem nie tylko zebraliśmy wśród pracowników pieniądze na spełnienie marzenia Kacperka – chorego na glejaka chłopca. Na potrzeby Biegu Mikołajów w naszej firmie uformowała się świąteczna drużyna biegaczy. Regularnie biegający oraz Ci, którzy po prostu byli w stanie przemierzyć dystans 1,5 km, a także członkowie ich rodzin pojawili się na starcie Biegu Mikołajów. Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety. Do członka naszej drużyny – Sebastiana Kaługi należało zaszczytne 3 miejsce na podium.     Dochód z biegu w całości został przekazany na leczenie Kacperka. W trakcie uroczystości przekazaliśmy także bon pieniężny od pracowników i firmy Uniserv dla Kacperka.

Dziękujemy za szansę niesienia pomocy!


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Co z gorszym węglem czyli technologia pieca przeciwprądowego

Co z gorszym węglem czyli technologia pieca przeciwprądowego

Muły węglowe i tzw. flotokoncentraty, czyli co począć z milionami ton uciążliwych i składowanych przez dziesiątki lat odpadów? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć, podczas XXXII Konferencji pt. Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań, przedstawiciele Uniserv S.A. i IOS Thermex Sp. z o.o. Marcin Białek oraz Bogusław Kotarba.

Nasi przedstawiciele zainicjowali w Zakopanem dyskusję na temat alternatywnej metody zagospodarowania mułów węglowych zgodnie z obowiązującymi lokalnie ustawami antysmogowymi i rosnącymi wymogami w zakresie ochrony środowiska.  Wygłoszony referat były wynikiem prac nad technologią wykorzystania mułów powęglowych do produkcji energii oraz lekkiego spiekanego granulatu powstałego z popiołu otrzymanego w procesie spalania. Prezentowane przez Uniserv i IOS Thermex rozwiązanie zostało oparte na technologii pieca obrotowego przeciwprądowego z możliwością wykorzystania go do produkcji lekkiego tworzywa spiekanego. Prelegenci zwrócili uwagę, że spośród wszystkich źródeł emitujących zanieczyszczenia do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5, oraz 94% emisji benzo(a)pirenu. Coraz powszechniejsze uchwały antysmogowe już teraz eliminują z rynku ok. 2,5 mln ton węgla gorszych gatunków, w tym kilkaset tysięcy ton najbardziej uciążliwych dla środowiska mułów węglowych i tzw. flotokoncentratów (dane PGG S.A).

Zaproponowana przez Uniserv SA i IOS Thermex instalacja pozwala zagospodarować muły węglowe i powęglowe zgodnie z wymogami standardów BAT  dla tego typu instalacji i zakładów.

Podstawą zaprezentowanych uczestnikom konferencji wniosków jest doświadczenie IOS Thermex i potencjał Uniserv S.A. w produkcji instalacji przemysłowych w zakresie termicznego przekształcania odpadów, systemów oczyszczania spalin i odzysku energii, a także kotłów i palenisk dla paliw nietypowych, konwencjonalnych i zagospodarowania odpadów rafineryjnych.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Powiększony portfel zleceń

Powiększony portfel zleceń

Powiększony portfel zleceń o budowę nowej dostrzegalni przeciwpożarowej  w Kaniowie

Konsorcjum firm: Uniserv S.A. oraz Prowbud Sp. z o. o nie zwalnia tempa!

W lipcu br., w  wyniku finalizacji postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zamówień publicznych, konsorcjum Spółek podpisało ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Kup, umowę na budowę nowej dostrzegalni przeciwpożarowej w miejscowości Kaniów, należącej do powiatu opolskiego.

Wartość netto nowego kontraktu wynosi ponad 400 tys. zł. Umowny termin zakończenia prac ustalono na październik 2018. Nowo wybudowana dostrzegalnia będzie liczyć, 40,5 m. Z tej wysokości będzie można wcześnie rozpoznawać zagrożenia pożarowe, oraz podjąć stosowną akcję ratowniczą przez odpowiednie jednostki gaśnicze, na bardzo wczesnym etapie pożaru.

Dostrzegalnia będzie stanowić ważny element ochrony przeciwpożarowej regionu.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne