Uniserv S.A. partnerem XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim

Uniserv S.A. partnerem XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim

Jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 10- 13.01.2019 r. w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach. Tegoroczna jubileuszowa edycja zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Po raz pierwszy w branżowych zawodach wystartowali reprezentanci Uniserv S.A., a firma objęła wydarzenie sponsoringiem.   

Na listę startową zapisanych było 144 uczestników (28 kobiet i 116 mężczyzn) reprezentujących 25 firm i organizacji energetycznych. Ostatecznie zawody ukończyło 131 zawodników i zawodniczek. W tym roku dopisali nie tylko uczestnicy, ale i pogoda, dzięki czemu warunki na stoku były doskonałe.

Najlepszy czas przejazdu wśród mężczyzn uzyskał, podobnie jak w zeszłym roku, Tomasz Żyła z TAURON Wytwarzanie i Nowe Jaworzno GT, a wśród kobiet Elżbieta Podolska z TAURON Dystrybucja S.A. Drużynowo tytuł mistrzowski obroniła ekipa TAURON Wytwarzanie i Nowe Jaworzno GT., za którą uplasowała się drużyna TAURON Dystrybucja S.A., a następnie PGNiG TERMIKA S.A. Drużyna Uniserv S.A. tym razem razem nie zdobyła miejsca na podium, jednak zawodnicy zapowiadają budowę silnego teamu przed kolejną edycją.

Partnerami wydarzenia był: Polski Związek Narciarski (patronat honorowy), Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sponsorami PGNiG TERMIKA S.A., RAFAKO S.A. oraz Uniserv S.A.

Dziękujemy organizatorowi – Federacji Sportowej Energetyk za zaproszenie i sportową zabawę, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Świąteczna drużyna Uniserv S.A. w Biegu Mikołajów

Świąteczna drużyna Uniserv S.A. w Biegu Mikołajów

15 grudnia 2018 r. zawodnicy Uniserv S.A. wzięli udział w charytatywnym Biegu Mikołajów w Rudzie Śląskiej. Dochód z biegu został przeznaczony na pomoc podopiecznemu Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja.

W spółkach z grupy Uniserv co roku przywołujemy „ducha świąt” włączając się w świąteczne akcje charytatywne. Tym razem nie tylko zebraliśmy wśród pracowników pieniądze na spełnienie marzenia Kacperka – chorego na glejaka chłopca. Na potrzeby Biegu Mikołajów w naszej firmie uformowała się świąteczna drużyna biegaczy. Regularnie biegający oraz Ci, którzy po prostu byli w stanie przemierzyć dystans 1,5 km, a także członkowie ich rodzin pojawili się na starcie Biegu Mikołajów. Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety. Do członka naszej drużyny – Sebastiana Kaługi należało zaszczytne 3 miejsce na podium.     Dochód z biegu w całości został przekazany na leczenie Kacperka. W trakcie uroczystości przekazaliśmy także bon pieniężny od pracowników i firmy Uniserv dla Kacperka.

Dziękujemy za szansę niesienia pomocy!


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Co z gorszym węglem czyli technologia pieca przeciwprądowego

Co z gorszym węglem czyli technologia pieca przeciwprądowego

Muły węglowe i tzw. flotokoncentraty, czyli co począć z milionami ton uciążliwych i składowanych przez dziesiątki lat odpadów? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć, podczas XXXII Konferencji pt. Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań, przedstawiciele Uniserv S.A. i IOS Thermex Sp. z o.o. Marcin Białek oraz Bogusław Kotarba.

Nasi przedstawiciele zainicjowali w Zakopanem dyskusję na temat alternatywnej metody zagospodarowania mułów węglowych zgodnie z obowiązującymi lokalnie ustawami antysmogowymi i rosnącymi wymogami w zakresie ochrony środowiska.  Wygłoszony referat były wynikiem prac nad technologią wykorzystania mułów powęglowych do produkcji energii oraz lekkiego spiekanego granulatu powstałego z popiołu otrzymanego w procesie spalania. Prezentowane przez Uniserv i IOS Thermex rozwiązanie zostało oparte na technologii pieca obrotowego przeciwprądowego z możliwością wykorzystania go do produkcji lekkiego tworzywa spiekanego. Prelegenci zwrócili uwagę, że spośród wszystkich źródeł emitujących zanieczyszczenia do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5, oraz 94% emisji benzo(a)pirenu. Coraz powszechniejsze uchwały antysmogowe już teraz eliminują z rynku ok. 2,5 mln ton węgla gorszych gatunków, w tym kilkaset tysięcy ton najbardziej uciążliwych dla środowiska mułów węglowych i tzw. flotokoncentratów (dane PGG S.A).

Zaproponowana przez Uniserv SA i IOS Thermex instalacja pozwala zagospodarować muły węglowe i powęglowe zgodnie z wymogami standardów BAT  dla tego typu instalacji i zakładów.

Podstawą zaprezentowanych uczestnikom konferencji wniosków jest doświadczenie IOS Thermex i potencjał Uniserv S.A. w produkcji instalacji przemysłowych w zakresie termicznego przekształcania odpadów, systemów oczyszczania spalin i odzysku energii, a także kotłów i palenisk dla paliw nietypowych, konwencjonalnych i zagospodarowania odpadów rafineryjnych.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Powiększony portfel zleceń

Powiększony portfel zleceń

Powiększony portfel zleceń o budowę nowej dostrzegalni przeciwpożarowej  w Kaniowie

Konsorcjum firm: Uniserv S.A. oraz Prowbud Sp. z o. o nie zwalnia tempa!

W lipcu br., w  wyniku finalizacji postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zamówień publicznych, konsorcjum Spółek podpisało ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Kup, umowę na budowę nowej dostrzegalni przeciwpożarowej w miejscowości Kaniów, należącej do powiatu opolskiego.

Wartość netto nowego kontraktu wynosi ponad 400 tys. zł. Umowny termin zakończenia prac ustalono na październik 2018. Nowo wybudowana dostrzegalnia będzie liczyć, 40,5 m. Z tej wysokości będzie można wcześnie rozpoznawać zagrożenia pożarowe, oraz podjąć stosowną akcję ratowniczą przez odpowiednie jednostki gaśnicze, na bardzo wczesnym etapie pożaru.

Dostrzegalnia będzie stanowić ważny element ochrony przeciwpożarowej regionu.


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne

Zmiana nazwy Spółki na UNISERV S.A.

Zmiana nazwy Spółki na UNISERV S.A.

23 lipca br., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki  z Uniserv-Piecbud S.A. na UNISERV S.A.

Nowa, skrócona nazwa, to efekt dynamicznego rozwoju naszej Spółki, która w wyniku utworzenia Grupy Kapitałowej  znacząco poszerzyła swoją ofertę o realizację: 

– obiektów przemysłowych, 

– obiektów energetycznych, 

– instalacji technologicznych i linii produkcyjnych, 

– instalacji utylizacji i przetwarzania odpadów przemysłowych, 

– instalacji ochrony środowiska, 

– instalacji podawania paliw wtórnych. 

Optymalizacja procesów biznesowych, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, wieloletnie doświadczenie zdobyte w różnych branżach oraz własne know-how, pozwala nam w sposób kompleksowy oferować najwyższej jakości  specjalistyczne usługi inżynierskie. 

Prosimy o stosowanie nowej nazwy Spółki w korespondencji, dokumentach handlowych
i rozliczeniowych. 

Zmiana nazwy nie wymaga podpisywania przez Kontrahentów nowych umów. Bez zmian pozostają: numery KRS, NIP, REGON, dane teleadresowe  oraz numery rachunków bankowych. 


Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne