Dotacje

Pozyskane dofinansowania

Fundusze Europejskie

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst”

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 54 000,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 147 600,00 PLN.
Przedmiotem projekty jest zakup usług doradczych niezbędnych do emisji i wprowadzenia do obrotu na rynek Catalyst obligacji UNISERV – PIECBUD S.A.  W ramach projekty zostaną zakupione następujące usługi doradcze:

W ramach projekty zostaną zakupione następujące usługi doradcze których efektem będą dokumenty/ raporty:

 • memorandum informacyjne,
 • dokument informacyjny,
 • warunki emisji.

W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisję i upublicznienie obligacji na Catalyst.
Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca września 2017 r.

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW”

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 312 750,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 854 850,00 PLN.

Przedmiotem projekty jest zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia Wnioskodawcy na rynek GPW.  W ramach projekty zostaną zakupione następujące usługi doradcze:

 • procedura obiegu informacji poufnych;
 • polityka informacyjna spółki;
 • raport due dilligence;
 • wycena spółki;
 • prospekt emisyjny;
 • teaser inwestycyjny;
 • prezentacja inwestorska;
 • raport z audytu sprawozdań finansowych.

W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisje akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca czerwca 2017 r.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne

Messenger icon
Send message via your Messenger App