Dotacje

Pozyskane dofinansowania

Fundusze Europejskie

logotyp Fundusze Europejskie - inteligentny rozwój,PARP i flaga unii europejskiej

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst”

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 54 000,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 147 600,00 PLN.
Przedmiotem projekty jest zakup usług doradczych niezbędnych do emisji i wprowadzenia do obrotu na rynek Catalyst obligacji UNISERV – PIECBUD S.A.  W ramach projekty zostaną zakupione następujące usługi doradcze:

W ramach projekty zostaną zakupione następujące usługi doradcze których efektem będą dokumenty/ raporty:

  • memorandum informacyjne,
  • dokument informacyjny,
  • warunki emisji.

W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisję i upublicznienie obligacji na Catalyst.
Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca września 2017 r.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne