Władze spółki

Poznaj nasz Zarząd

Zarząd

Dionizy Boryczko

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej w zakresie budownictwa, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Kontynuował  edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Uczestniczył w kursie zakończonym egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

czytaj więcej...

Karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Mostostalu Kraków SA, z którym związany był do 2014 roku, pełniąc funkcje inżyniera budowy, mistrza budowy, kierownika budowy, dyrektora marketingu, wiceprezesa zarządu, aż po stanowisko prezesa zarządu. W 1989 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Od 2014 roku podjął współpracę z Uniserv – Piecbud SA na stanowisku wiceprezesa zarządu. Od września 2015 roku decyzją rady nadzorczej Uniserv–Piecbud SA został powołany na stanowisko prezesa zarządu.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Sławomir Godek

Member of the Management Board, Implementation Director

Sławomir Godek is a graduate of AGH University of Science and Technology in Cracow, Faculty of Civil Engineering, with a specialization in building and civil engineering structures and Faculty of Metallurgy, with a specialization in heat technology and industrial furnaces.

read more...

He started his professional career in 1993 at Mostostal Kraków S.A. (Poland) a company that he had been affiliated with until 2015, holding positions such as: foreman, site foreman, construction site engineer, construction site manager. In 2005, he obtained a building licence to perform independent functions in the construction industry in the field of construction and building. Mr Sławomir Godek has been with Uniserv SA since 2015 serving as a project manager. Since 1 february 2019, as a member of the Management Board – Implementation Director, he is responsible for the supervision over ensuring smooth and efficient contract implementation process by the Implementation Department.

 

 

Aneta Pass-Florczyk

Dyrektor kontroli wewnętrznej i kontrolingu, Prokurent

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność: konstrukcje budowlane.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku  w SHW Holter Wassertechnik (Polska) na stanowisku asystenta kierownika budowy. Od 2002 roku była zatrudniona w Chłodniach Kominowych SA na stanowiskach: inżyniera budowy i kierownika budowy.

czytaj więcej...

W 2004 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Remontów Obiektów Budowlanych SIGMA KM Spółka Jawna na stanowisku kierownika ds. technicznych. Od 2005 roku związana z Budownictwo Przemysłowe Uniserv SA w Katowicach, pełniła funkcję kierownika Zespołu Budów, następnie od 2006 roku kierownika projektu,  a od 2010 roku awansowała na stanowisko dyrektora realizacji. Pozostając na stanowisku dyrektora realizacji od 2014 roku rozpoczęła współpracę z Uniserv–Piecbud SA, gdzie od kwietnia 2015 do stycznia 2019 roku pełniła również funkcję członka zarządu, z której złożyła rezygnację obejmując w lutym 2019 roku stanowisko dyrektora ds. kontroli wewnętrznej i kontrolingu.

 

Rada nadzorcza

Artur Nizioł

Przewodniczący rady nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe zgodne z programem MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada uprawnienia, poparte egzaminem państwowym, do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także ukończył Akademię Strategicznego Przywództwa (Management II) ICAN w Warszawie (dawniej Harvard Business School).

czytaj więcej...

Przebieg kariery zawodowej:

– 2014 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – przewodniczący rady nadzorczej,
– 1999 – 2016 – Uniserv Budownictwo SA (poprzednio Uniserv SA) – prezes zarządu,
– 2002 – 2017 – CHK S.A. (poprzednio Chłodnie Kominowe SA) – przewodniczący rady nadzorczej,
– 2017 – nadal CHK SA – prezes zarządu

ponadto:

– z-ca przewodniczącego Zarządu Akademicko Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa
– sekretarz zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
– członek rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
– członek rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Jan Antończyk

Członek rady nadzorczej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek: maszyny robocze ciężkie. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe programu Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Obecnie kontynuuje rozpoczęte w 2014 r. studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej...

Przebieg kariery zawodowej:

– 2015 – nadal – Chemar Armatura Spółka z o.o. – członek rady nadzorczej,
– 2014 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – członek rady nadzorczej,
– 2013 – nadal – JWW Invest SA – członek rady nadzorczej,
– 2011 – nadal – ABM Solid SA w upadłości układowej – członek rady nadzorczej,
– 2008 – nadal – Uniserv Budownictwo SA (poprzednio Uniserv SA) – członek rady nadzorczej,
– 1985 – nadal – Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt – Katowice SA, obecnie dyrektor rozwoju rynków Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, a wcześniej asystent, st. asystent, projektant, st. projektant, kierownik Działu Marketingu, członek zarządu, prokurent, dyrektor ds. strategii i rozwoju, dyrektor ds. marketingu,
– 2013 –2016 – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska – członek zarządu.

Stanisław Gubała

Członek rady nadzorczej

Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne