Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

na  15 marca 2017 roku

Ilość akcji:

  • CHK SA – posiada 5.721.900 akcji, co stanowi 90,62 proc. kapitału zakładowego Uniserv S.A., uprawniających do wykonywania prawa głosu w ilości 93,83 proc. z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • Artur Nizioł – posiada 592.560 akcji, co stanowi 9,38 proc. kapitału zakładowego Uniserv S.A, uprawniających do wykonywania prawa głosu w ilości 6,17 proc. z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne