Władze Spółki

Poznaj nasz Zarząd

Zarząd

Dionizy Boryczko

Dionizy Boryczko

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej w zakresie budownictwa, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Kontynuował  edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Uczestniczył w kursie zakończonym egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Mostostalu Kraków SA, z którym związany był do 2014 roku, pełniąc funkcje inżyniera budowy, mistrza budowy, kierownika budowy, dyrektora marketingu, wiceprezesa zarządu, aż po stanowisko prezesa zarządu. W 1989 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Od 2014 roku podjął współpracę z Uniserv – Piecbud SA na stanowisku wiceprezesa zarządu. Od września 2015 roku decyzją rady nadzorczej Uniserv–Piecbud SA został powołany na stanowisko prezesa zarządu.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Sławomir Godek

Sławomir Godek

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Realizacji

Sławomir Godek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego w Krakowie w zakresie budownictwa w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Wydziału Metalurgii AGH w Krakowie w specjalności: technika cieplna i piece przemysłowe. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Mostostal Kraków S.A. z którą był związany do 2015 roku, pełniąc m.in. funkcje: brygadzisty, mistrza budowy, inżyniera budowy, kierownika budowy.

W 2005 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Od 2015 roku Pan Sławomir Godek związany jest z firmą Uniserv S.A. na stanowisku Kierownika Projektu. Od 1 lutego 2019 r jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. Realizacji sprawuje nadzór nad zapewnieniem płynnego i efektywnego procesu realizacji kontraktów przez Pion Realizacji.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Aneta Pass-Florczyk

Aneta Pass-Florczyk

Dyrektor kontroli Wewnętrznej i Kontrolingu

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność: konstrukcje budowlane.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w SHW Holter Wassertechnik (Polska) na stanowisku asystenta kierownika budowy. Od 2002 roku była zatrudniona w Chłodniach Kominowych SA na stanowiskach: inżyniera budowy i kierownika budowy. W 2004 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Remontów Obiektów Budowlanych SIGMA KM Spółka Jawna na stanowisku kierownika ds. technicznych.

Od 2005 roku związana z Budownictwo Przemysłowe Uniserv SA w Katowicach, pełniła funkcję kierownika Zespołu Budów, następnie od 2006 roku kierownika projektu, a od 2010 roku awansowała na stanowisko dyrektora realizacji. Pozostając na stanowisku dyrektora realizacji od 2014 roku rozpoczęła współpracę z Uniserv–Piecbud SA, gdzie od kwietnia 2015 roku pełniła również funkcję członka zarządu. W lutym 2019 r. Pani Aneta Pass – Florczyk objęła funkcję dyrektora kontroli wewnętrznej i kontrolingu Uniserv S.A.

Rada nadzorcza

Artur Nizioł

Artur Nizioł

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe zgodne z programem MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada uprawnienia, poparte egzaminem państwowym, do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także ukończył Akademię Strategicznego Przywództwa (Management II) ICAN w Warszawie (dawniej Harvard Business School).

Przebieg kariery zawodowej:

 •  2014 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – przewodniczący rady nadzorczej,
 • 1999 – 2016 – Uniserv Budownictwo SA (poprzednio Uniserv SA) – prezes zarządu,
 • 2002 – 2017 – CHK S.A. (poprzednio Chłodnie Kominowe SA) – przewodniczący rady nadzorczej,
 • 2017 – nadal CHK SA – prezes zarządu

Ponadto:

 •  z-ca przewodniczącego Zarządu Akademicko Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa
 •  sekretarz zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
 • członek rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • członek rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Jan Antończyk

Jan Antończyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek: maszyny robocze ciężkie. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe programu Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Obecnie kontynuuje rozpoczęte w 2014 r. studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej:

 

 • 2015 – nadal – Chemar Armatura Spółka z o.o. – członek rady nadzorczej,
 • 2014 – nadal – Uniserv-Piecbud SA – członek rady nadzorczej,
 • 2013 – nadal – JWW Invest SA – członek rady nadzorczej,
 • 2011 – nadal – ABM Solid SA w upadłości układowej – członek rady nadzorczej,
 • 2008 – nadal – Uniserv Budownictwo SA (poprzednio Uniserv SA) – członek rady nadzorczej,
 • 1985 – nadal – Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt – Katowice SA, obecnie dyrektor rozwoju rynków Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, a wcześniej asystent, st. asystent, projektant, st. projektant, kierownik Działu Marketingu, członek zarządu, prokurent, dyrektor ds. strategii i rozwoju, dyrektor ds. marketingu,
 • 2013 –2016 – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska – członek zarządu.

Stanisław Gubała

Członek Rady Nadzorczej

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne