Realizations

See the investments we have made

We are constantly improving our own technology and focus on development

Realizations

Uniserv-Piecbud SA provides specialized services for the industry, uniquely combining technological competence with engineering and construction potential, which allows you to offer your customers a comprehensive service.

Based on many years of experience and references, we advise, design, build new and renovate existing installations and facilities. The main areas of specialization include the issues of water cooling, flue gas discharge and bulk product storage as well as industrial furnaces and other steel and reinforced concrete structures.

We provide services to a wide range of enterprises, including the professional and industrial power industry, ferrous and non-ferrous metallurgy as well as glass, coking plants, chemical, petrochemical and cement industries as well as other industries.

On the map

See our projects on the interactive map

Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II

 • Zaprojektowanie, dostawa i montaż chłodni kominowej

Elektrownia Jaworzno II

 • Wykonanie obiektów: wieże przesypowe nr 1 i nr 2 oraz tunelu pomiędzy wieżami układu nawęglania zewnętrznego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Jaworzno III
 • Budowa trzech zbiorników magazynowania biomasy, V-3000 m3 i średnicy wew. 16m

Budimex SA, Elektrownia Turów

 • Budowa pylonu komunikacyjnego w Elektrowni Turów

RAFAKO SA / ZA Kędzierzyn

 • Wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni wentylatorowej
  2-celkowej

Huta Stali Jakościowych SA

 • Zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach w ramach zadania inwestycyjnego  “Zamknięcie obiegów wody chłodzącej, w tym dostawa chłodni wentylatorowej 3-celkowej, pompowni, instalacji rurociągowych”

Awbud SA Fugasówka

 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej silosu popiołu 20000m3 w EC Siekierki

Elektrobudowa SA / Tauron Ciepło SA Zakład Wytwarzania Tychy

 • Kompleksowa realizacja 4-celkowej chłodni wentylatorowej

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. / ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie

 • Budowa obiektu stacji wodnej zasilającej w wodę chłodzącą nową linię ocynkowania w tym budowa chłodni wentylatorowej 2-celkowej w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie

Nadleśnictwo Sławno, Leśnictwo Janiewice

 • Zaprojektowanie i budowa żelbetowej dostrzegalni pożarowej H=49 m oraz dojazdu pożarowego do dostrzegalni w leśnictwie Janiewice

UAB Ekobana, Litwa/ Elektrociepłownia Północna, ESTONIA

 • Projekt, dostawa i montaż chłodni kominowej wraz rozruchem dla bloku 24MW w Elektrociepłowni Północnej w Estonii

Realizations for the largest petrochemical client in Poland

 • Zaprojektowanie i wybudowanie komina wieloprzewodowego H=160m  dla IOS
 • Wykonanie części budowlanej i technologicznej silosu gipsu typu Eurosilo o poj. 5000 m3

Nadleśnictwo Gościno

 • Zaprojektowanie i budowa żelbetowej wieży obserwacyjnej p.poż. H= 49 m o przekroju kolistym w Leśnictwie Ledowo

Wonam Pszczyna

 • Budowa zbiornika żelbetowego węgla o poj. 3.000 t i wys. 36m w KWK Bielszowice

Elektrownia Kozienice, Swierże Górne

Wykonane Prace:

 • Prace budowlane w ramach wykonania „pod klucz” komina żelbetowego 2-przewodowego, H=150m

Renevis Inżynieria Środowiskowa Sp. z o.o. Wrocław

 • Budowa zbiornika magazynowania przetworzonego popiołu V-3000 m3, H=29m i średnicy zewn. 17m

ZA Kędzierzyn, Kędzierzyn-Koźle

 • Prace budowlano-montażowe w ramach budowy chłodni wentylatorowej 4-celkowej

EC Siekierki, Warszawa

 • Prace budowlane w ramach wykonania „pod klucz” komina żelbetowego zbieżnego H=170m z wykładziną Pennguard
 • Prace budowlane w ramach wykonania „pod klucz” komina żelbetowego 3-przewodowego, H=200m

Cementownia Warta, Trębaczew

Remonty i Modernizacje
 • Wykonanie części budowlanej i technologicznej silosu homogenizacji i zapasu mąki surowcowej H=64m i średnicy zewn. 15m
 • Wykonanie robót remontowych w ramach remontów bieżących obiektów Warta I
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Remont wieży wymienników i chłodnika IKN w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6. Wymiana carg pieca nr 5
 • Remont chłodnika IKN, transporterów, wieży wymienników i pieców obrotowych w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Prace budowlano-montażowe separatora MC1 i estakady transportu klinkieru
 • Remont pieców obrotowych wieży wymienników chłodnika IKN młyna surowca transporterów separatora w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Prace remontowe utrzymania ruchu nitek technologicznych wypału klinkieru nr 5 i 6
 • Demontaż pieca oraz montaż kompletnego pieca obrotowego linii nr 6
Linie Technologiczne
 • Wykonanie robót remontowych w ramach remontów bieżących obiektów Warta I
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Remont wieży wymienników i chłodnika IKN w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6. Wymiana carg pieca nr 5
 • Remont chłodnika IKN, transporterów, wieży wymienników i pieców obrotowych w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Remont pieców obrotowych wieży wymienników chłodnika IKN młyna surowca transporterów separatora w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Prace remontowe utrzymania ruchu nitek technologicznych wypału klinkieru nr 5 i 6
 • Demontaż pieca oraz montaż kompletnego pieca obrotowego linii nr 6

Cementownia Górażdże

Remonty i Modernizacje
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych GC oraz bieżącej obsługi w zakresie prac remontowo-wymurówkowych i innych
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 1 i 2
 • Remont średni linii pieca nr 1 i nr 2
 • Wykonanie kompleksowych czynności związanych z remontem średnim linii technologicznej nr 1 i nr 2
 • Remont średni linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2 chłodnik rusztowy klinkieru instalacji gorących gazów do V-separatora Młyna Cementu – wykonanie wykładziny ogniotrwałej komina nr 1 H=120m
 • Remont średni linii technologicznej pieca nr 1 i 2
 • Wymiana carg podpierścieniowych z pierścieniami tocznymi na II i III podporze pieca nr 2. Wykonanie wymurówki wewnątrz pieca obrotowego nr 1 i 2. Remont linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2
 • Rozebranie starego oraz wykonanie nowego fundamentu oraz ramy pod pierścień toczny pieca obrotowego. Wymiana 15m walczaka pieca obrotowego nr 2 Wymiana cargi okularowej wlotowej do chłodników pieca
Linie Technologiczne
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych GC oraz bieżącej obsługi w zakresie prac remontowo-wymurówkowych i innych
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 1 i 2
 • Remont średni linii pieca nr 1 i nr 2
 • Wykonanie kompleksowych czynności związanych z remontem średnim linii technologicznej nr 1 i nr 2
 • Remont średni linii technologicznej  wypału klinkieru nr 1 i 2 chłodnik rusztowy klinkieru instalacji gorących gazów do V-separatora Młyna Cementu – wykonanie wykładziny ogniotrwałej komina nr 1 H=120m
 • Remont średni linii technologicznej pieca nr 1 i 2
 • Wymiana carg podpierścieniowych z pierścieniami tocznymi na II i III podporze pieca nr 2. Wykonanie wymurówki wewnątrz pieca obrotowego nr 1 i 2. Remont linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2
 • Rozebranie starego oraz wykonanie nowego fundamentu oraz ramy pod pierścień toczny pieca obrotowego. Wymiana 15m walczaka pieca obrotowego nr 2 Wymiana cargi okularowej wlotowej do chłodników pieca
Pozostałe Prace
 • Remont mostu technologicznego na rzece Odrze

Enea Wytwarzanie SA, Kozienice

 • Ocena stanu technicznego komina nr 1 i 4

Radpec SA, Ciepłownia Północ

 • Przegląd komina żelbetowego H=65m w Ciepłowni Północ i opracowanie dokumentacji remontowej

Mondi Świecie SA

 • Przegląd i ocena stanu technicznego chłodni wentylatorowej

Elektrociepłownia Czechnica

 • Ekspertyza stanu technicznego płaszcza wewnętrznego komina H =110m w EC Czechnica

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • Ekspertyza komina stalowego w wieży kratowej H=50m

KGHM Polska Miedź SA – Oddział Huta Miedzi Głogów

 • Ekspertyza stanu technicznego chłodni kominowej

SIAC Construction Ltd, Irlandia

 • Kompleksowa realizacja robót budowlanych dla wykonania 5 obiektów mostowych i 4 przepustów żelbetowych – budowa autostrady A4 odcinek Tarnów (węzeł Krzyż) – Rzeszów (Węzeł Dębica Pustynia)

Elektrownia Siersza, Trzebinia

 • Ekspertyza stanu technicznego chłodni kominowej

Copyright 2019 - Uniserv S.A. | Web design: Fooz | Powered by: Media Interaktywne