Stale doskonalimy własną technologię, stawiamy na rozwój

Realizacje

Zobacz inwestycje, które zrealizowaliśmy

Realizacje

Uniserv S.A. świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu, w sposób unikalny łącząc kompetencje technologiczne z potencjałem inżynieryjno-budowlanym, co umożliwia samodzielne oferowanie klientom kompleksowej usługi.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i referencjach doradzamy, projektujemy, budujemy nowe oraz remontujemy istniejące instalacje i obiekty. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich, a także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Realizujemy usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Na mapie

Zobacz nasze realizacje na interaktywnej mapie

Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II

 • Zaprojektowanie, dostawa i montaż chłodni kominowej

Elektrownia Jaworzno II

 • Wykonanie obiektów: wieże przesypowe nr 1 i nr 2 oraz tunelu pomiędzy wieżami układu nawęglania zewnętrznego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Jaworzno III
 • Budowa trzech zbiorników magazynowania biomasy, V-3000 m3 i średnicy wew. 16m

Budimex SA, Elektrownia Turów

 • Budowa pylonu komunikacyjnego w Elektrowni Turów

RAFAKO SA / ZA Kędzierzyn

 • Wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni wentylatorowej
  2-celkowej

Huta Stali Jakościowych SA

 • Zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach w ramach zadania inwestycyjnego  “Zamknięcie obiegów wody chłodzącej, w tym dostawa chłodni wentylatorowej 3-celkowej, pompowni, instalacji rurociągowych”

Awbud SA Fugasówka

 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej silosu popiołu 20000m3 w EC Siekierki

Elektrobudowa SA / Tauron Ciepło SA Zakład Wytwarzania Tychy

 • Kompleksowa realizacja 4-celkowej chłodni wentylatorowej

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. / ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie

 • Budowa obiektu stacji wodnej zasilającej w wodę chłodzącą nową linię ocynkowania w tym budowa chłodni wentylatorowej 2-celkowej w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie

Nadleśnictwo Sławno, Leśnictwo Janiewice

 • Zaprojektowanie i budowa żelbetowej dostrzegalni pożarowej H=49 m oraz dojazdu pożarowego do dostrzegalni w leśnictwie Janiewice

UAB Ekobana, Litwa/ Elektrociepłownia Północna, ESTONIA

 • Projekt, dostawa i montaż chłodni kominowej wraz rozruchem dla bloku 24MW w Elektrociepłowni Północnej w Estonii

Realizacje dla największego Klienta branży petrochemicznej w Polsce

 • Zaprojektowanie i wybudowanie komina wieloprzewodowego H=160m  dla IOS
 • Wykonanie części budowlanej i technologicznej silosu gipsu typu Eurosilo o poj. 5000 m3

Nadleśnictwo Gościno

 • Zaprojektowanie i budowa żelbetowej wieży obserwacyjnej p.poż. H= 49 m o przekroju kolistym w Leśnictwie Ledowo

Wonam Pszczyna

 • Budowa zbiornika żelbetowego węgla o poj. 3.000 t i wys. 36m w KWK Bielszowice

Elektrownia Kozienice, Swierże Górne

Wykonane Prace:

 • Prace budowlane w ramach wykonania „pod klucz” komina żelbetowego 2-przewodowego, H=150m

Renevis Inżynieria Środowiskowa Sp. z o.o. Wrocław

 • Budowa zbiornika magazynowania przetworzonego popiołu V-3000 m3, H=29m i średnicy zewn. 17m

ZA Kędzierzyn, Kędzierzyn-Koźle

 • Prace budowlano-montażowe w ramach budowy chłodni wentylatorowej 4-celkowej

EC Siekierki, Warszawa

 • Prace budowlane w ramach wykonania „pod klucz” komina żelbetowego zbieżnego H=170m z wykładziną Pennguard
 • Prace budowlane w ramach wykonania „pod klucz” komina żelbetowego 3-przewodowego, H=200m

Cementownia Warta, Trębaczew

Remonty i Modernizacje
 • Wykonanie części budowlanej i technologicznej silosu homogenizacji i zapasu mąki surowcowej H=64m i średnicy zewn. 15m
 • Wykonanie robót remontowych w ramach remontów bieżących obiektów Warta I
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Remont wieży wymienników i chłodnika IKN w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6. Wymiana carg pieca nr 5
 • Remont chłodnika IKN, transporterów, wieży wymienników i pieców obrotowych w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Prace budowlano-montażowe separatora MC1 i estakady transportu klinkieru
 • Remont pieców obrotowych wieży wymienników chłodnika IKN młyna surowca transporterów separatora w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Prace remontowe utrzymania ruchu nitek technologicznych wypału klinkieru nr 5 i 6
 • Demontaż pieca oraz montaż kompletnego pieca obrotowego linii nr 6
Linie Technologiczne
 • Wykonanie robót remontowych w ramach remontów bieżących obiektów Warta I
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Remont wieży wymienników i chłodnika IKN w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6. Wymiana carg pieca nr 5
 • Remont chłodnika IKN, transporterów, wieży wymienników i pieców obrotowych w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Remont pieców obrotowych wieży wymienników chłodnika IKN młyna surowca transporterów separatora w ramach generalnego remontu linii technologicznych pieca nr 5 i 6
 • Prace remontowe utrzymania ruchu nitek technologicznych wypału klinkieru nr 5 i 6
 • Demontaż pieca oraz montaż kompletnego pieca obrotowego linii nr 6

Cementownia Górażdże

Remonty i Modernizacje
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych GC oraz bieżącej obsługi w zakresie prac remontowo-wymurówkowych i innych
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 1 i 2
 • Remont średni linii pieca nr 1 i nr 2
 • Wykonanie kompleksowych czynności związanych z remontem średnim linii technologicznej nr 1 i nr 2
 • Remont średni linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2 chłodnik rusztowy klinkieru instalacji gorących gazów do V-separatora Młyna Cementu – wykonanie wykładziny ogniotrwałej komina nr 1 H=120m
 • Remont średni linii technologicznej pieca nr 1 i 2
 • Wymiana carg podpierścieniowych z pierścieniami tocznymi na II i III podporze pieca nr 2. Wykonanie wymurówki wewnątrz pieca obrotowego nr 1 i 2. Remont linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2
 • Rozebranie starego oraz wykonanie nowego fundamentu oraz ramy pod pierścień toczny pieca obrotowego. Wymiana 15m walczaka pieca obrotowego nr 2 Wymiana cargi okularowej wlotowej do chłodników pieca
Linie Technologiczne
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych GC oraz bieżącej obsługi w zakresie prac remontowo-wymurówkowych i innych
 • Remont średni linii technologicznych pieca nr 1 i 2
 • Remont średni linii pieca nr 1 i nr 2
 • Wykonanie kompleksowych czynności związanych z remontem średnim linii technologicznej nr 1 i nr 2
 • Remont średni linii technologicznej  wypału klinkieru nr 1 i 2 chłodnik rusztowy klinkieru instalacji gorących gazów do V-separatora Młyna Cementu – wykonanie wykładziny ogniotrwałej komina nr 1 H=120m
 • Remont średni linii technologicznej pieca nr 1 i 2
 • Wymiana carg podpierścieniowych z pierścieniami tocznymi na II i III podporze pieca nr 2. Wykonanie wymurówki wewnątrz pieca obrotowego nr 1 i 2. Remont linii technologicznej wypału klinkieru nr 1 i 2
 • Rozebranie starego oraz wykonanie nowego fundamentu oraz ramy pod pierścień toczny pieca obrotowego. Wymiana 15m walczaka pieca obrotowego nr 2 Wymiana cargi okularowej wlotowej do chłodników pieca
Pozostałe Prace
 • Remont mostu technologicznego na rzece Odrze

Enea Wytwarzanie SA, Kozienice

 • Ocena stanu technicznego komina nr 1 i 4

Radpec SA, Ciepłownia Północ

 • Przegląd komina żelbetowego H=65m w Ciepłowni Północ i opracowanie dokumentacji remontowej

Mondi Świecie SA

 • Przegląd i ocena stanu technicznego chłodni wentylatorowej

Elektrociepłownia Czechnica

 • Ekspertyza stanu technicznego płaszcza wewnętrznego komina H =110m w EC Czechnica

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • Ekspertyza komina stalowego w wieży kratowej H=50m

KGHM Polska Miedź SA – Oddział Huta Miedzi Głogów

 • Ekspertyza stanu technicznego chłodni kominowej

SIAC Construction Ltd, Irlandia

 • Kompleksowa realizacja robót budowlanych dla wykonania 5 obiektów mostowych i 4 przepustów żelbetowych – budowa autostrady A4 odcinek Tarnów (węzeł Krzyż) – Rzeszów (Węzeł Dębica Pustynia)

Elektrownia Siersza, Trzebinia

 • Ekspertyza stanu technicznego chłodni kominowej

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne