Chłodnie kominowe

Poznaj naszą ofertę

Zasada działa chłodni kominowych

Chłodnie kominowe są urządzeniami służącymi do schładzania wody obiegowej w procesach przemysłowych i produkcyjnych, gdzie z rozmaitych postaci energii (chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych), wytwarzane jest ciepło. Wytworzone ciepło, jeśli nie jest wykorzystywane w procesie technologicznym staje się ciepłem odpadowym i musi zostać odprowadzone przez chłodnie. Woda jest najczęściej stosowanym czynnikiem chłodzącym urządzenia technologiczne.

Ochłodzenie wody uzyskiwanie jest głównie dzięki odparowaniu niewielkiej części strumienia wody (ok. 2%) oraz wskutek wymiany ciepła pomiędzy wodą a powietrzem na drodze konwekcji. Obecnie chłodnie kominowe są w zasadzie budowane wyłącznie dla potrzeb chłodzenia wody dużych bloków energetycznych.

Nasza specjalizacja:

  • Budowa nowych obiektów
  • Przystosowanie chłodni kominowych do pracy z instalacją odsiarczania spalin
  • Ograniczanie emisji hałasu poprzez zabudowę tłumików i ekranów dźwiękochłonnych
  • Wymiana elementów zawierających azbest na bezazbestowe
  • Wymiana urządzeń wewnętrznych celem poprawy parametrów technologicznych chłodni
  • Budowa i modernizacja stacji uzdatniania i kondycjonowania wody chłodzącej wraz z pompownią i rurociągami zasilającymi
  • Naprawa żelbetowej konstrukcji chłodni
  • Nakładanie powłok ochronnych
  • Budowa i remonty chłodni o konstrukcji stalowej i drewnianej.

Metoda ślizgowa wznoszenia powłok żelbetowych

Jesteśmy jedyną polską firmą posiadającą własną technologią wznoszenia powłok żelbetowych chłodni kominowych metodą ślizgową. Pierwsze chłodnie żelbetowe były budowane przy użyciu wewnętrznych, drewnianych rusztowań przestawnych. Rusztowanie wypełniało prawie całe wnętrze wznoszonej chłodnie. Było to rusztowanie niezwykłe materiało- i pracochłonne, angażujące dużą grupę cieśli.

Po wielu udoskonaleniach polegających m.in. na zastąpieniu rusztowań drewnianych konstrukcją przestrzenną z rur stalowych, wprowadzeniu technologii budowy powłok metodą rusztowań przestawnych zawieszanych na wznoszonej powłoce, doszliśmy w połowie lat siedemdziesiątych do opracowania oryginalnej metody wznoszenia powłok chłodni stosowanej dotychczas, zwaną metodą ślizgową. Zmodernizowania została nie tylko technologia wznoszenia powłok, ale także wszystkich innych elementów konstrukcji chłodni.

W naszej technologii wznoszenia powłoki deskowanie jest niezależne od konstrukcji rusztowania. Klatki rusztowania przesuwnego przytwierdzone są do powłoki tylko po jej wewnętrznej stronie. Całość rusztowania klatkowego wykonana jest z hydronalium. Przemieszczenie klatek odbywa się podnośnikami hydraulicznymi. Transport pionowy i poziomy materiałów zapewnia żuraw, centralnie usytuowany w chłodni.

Wybrane realizacje

Zaprojektowanie, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu doprowadzenia wody dla potrzeb realizacji projektu budowy nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworzno

Inwestor: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., Jaworzno
Oddanie do eksploatacji: 2019

chlodnie-kominowe

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne