Case study: Wybrane Realizacje

Zobacz inwestycje, które zrealizowaliśmy

Case study: Wybrane Realizacje

W ramach Grupy Kapitałowej firma realizuje w pełnym zakresie nowe obiekty przemysłowe i energetyczne, a także remonty i modernizacje istniejących. Na swoim koncie posiadamy liczne realizacje dla czołowych przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego i innych.

Zachęcamy do zapoznania się poniżej z studium przypadku wybranych realizacji.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne