Case Study: Chłodnia Kominowa

Zobacz inwestycje, które zrealizowaliśmy

Case Study: Rurociąg wody zasilającej

Case study: Rurociąg wody zasilającej ​dla Bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Inwestor: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Zakres prac: Uniserv w formule „pod klucz” wykonał rurociąg wody zasilającej. Układ zaprojektowany został w technologii rur PEHD PE100 SDR 11 (PN16) oraz SDR 17 (PN10),  o średnicach  od DN800 do DN1000. Długość rurociągu wynosiła około 9 km. Na trasie rurociągu zaprojektowano i wykonano 31 komór żelbetowych przeznaczonych do zabudowy armatury odcinającej, odpowietrzającej i odwadniającej. Ponadto rurociąg wyposażony został w instalację AKPiA monitorującą jego pracę.

Wyzwania: Trasa rurociągu przebiega przez silnie zurbanizowany teren oraz w kolizji z linią kolejową i autostradą. Dodatkowe utrudnienie w realizacji prac stanowiło bezpośrednie sąsiedztwo rzeki i związany z tym wysoki poziom wód gruntowych. Sprawność projektowa oraz doświadczenie zespołu realizacji pozwoliły, mimo wspomnianych trudności, ukończyć całe zadanie zgodnie z przewidzianym terminem i bez zastrzeżeń ze strony zamawiającego.

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne