Istniejemy by wspólnie z Wami tworzyć nową jakość

O nas

Poznaj naszą firmę

O Nas

Uniserv S.A. jest holdingiem firm świadczących specjalistyczne usługi inżynieryjno- budowlane dla przemysłu. W ramach Grupy Kapitałowej realizujemy w pełnym zakresie nowe obiekty przemysłowe i energetyczne, a także remonty i modernizacje istniejących.

Od ponad 30 lat doskonalimy technologię i budujemy „pod klucz” instalacje obiegu wody chłodzącej i przemysłowej, systemy odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich tj. silosy.

Posiadamy własną technologię i urządzenia, służące do efektywnego wznoszenia wielkogabarytowych powłok żelbetowych, obiektów takich jak: chłodnie, kominy przemysłowe, pylony i wieże komunikacyjne oraz silosy.

Kompetencje technologiczne i potencjał inżynieryjno-budowlany pozwala nam rozwijać działalność w zakresie:

  • budowy i montażu sieci rurociągów,
  • pompowni,
  • linii technologicznych
  • instalacji przemysłowych, w tym: pieców i kotłów, biogazowni rolniczych oraz akumulatorów ciepła.

Dostarczamy instalacje służące do oczyszczania i neutralizacji spalin, w tym odpylające i redukujące emisję pyłów. Rozwijamy instalacje ochrony środowiska i oparte na odnawialnych źródłach energii.

Na swoim koncie mamy liczne realizacje dla czołowych przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego i wielu innych.

Doświadczenie budowane od blisko 70 lat, know how oraz potencjał w ramach Grupy Kapitałowej pozwala nam łączyć wszystkie ogniwa realizacji procesu inwestycyjnego, dzięki temu klienci mogą nam powierzyć kompleksowe wykonawstwo inwestycji. Realizujemy projekty w formule EPC.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą Uniserv S.A., Uniserv Budownictwo S.A., Uniserv Jarosław Sp. z o.o., Dynamiks Sp. z o.o., Projchłod Sp. z o.o.

GRUPA UNISERV: Poznaj nasze spółki

Skład Grupy Kapitałowej Uniserv

%

Projchłod Sp. z o.o.

%

Uniserv Budownictwo SA

%

Dynamiks Sp. z o.o.

%

Uniserv-Jarosław Sp. z o.o.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne