Akcjonariat

Poznaj naszych akcjonariuszy

Akcjonariat

Ilość akcji:

  • CHK SA – posiada 5.721.900 akcji, co stanowi 90,62 proc. kapitału zakładowego Uniserv S.A., uprawniających do wykonywania prawa głosu w ilości 93,83 proc. z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • Artur Nizioł – posiada 592.560 akcji, co stanowi 9,38 proc. kapitału zakładowego Uniserv S.A., uprawniających do wykonywania prawa głosu w ilości 6,17 proc. z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne