Kontakt dla inwestorów

Zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt dla inwestorów i analityków:

Tel.: (32) 35 99 108

E-mail: uniserv@uniserv.pl

Komunikaty:

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zarząd Uniserv Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000513872 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zarząd Uniserv Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000513872 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zarząd Uniserv Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000513872 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zarząd Uniserv Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000513872 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zarząd Uniserv Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000513872 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne