Silosy żelbetowe na zboże, cement, trociny i inne

Poznaj naszą ofertę

Silosy żelbetowe – zastosowanie

Ze względu na materiał konstrukcyjny silosy dzielimy na silosy z betonu i silosy stalowe. Silosy z betonu mogą być monolityczne lub prefabrykowane, wykonane jako żelbetowe lub sprężone. Z kolei ze względu na kształt komór silosy dzielimy na kołowe i niekołowe, wielokątne lub prostokątne, a ze względu na liczbę komór wyróżniamy silosy jednokomorowe i wielokomorowe -powstałe przez podział komory głównej ścinanymi działowymi lub stropami, a także baterie wielokomorowe – złożone z wielu komór jednakowych pod względem geometrycznym i konstrukcyjnym, powiązanych ze sobą konstrukcyjnie.

Stosowane rozwiązania w zakresie budowy silosów wynikają z cech przechowywanego materiału i technologii magazynowania. Silosy żelbetowe, których wykonawstwo oferujemy, budowane są głównie w celu przechowywania materiałów sypkich, takich jak cement, klinkier, popiół, zboża, pellet, czy trociny.

Oferujemy wykonawstwo silosów o dużych objętościach dla każdego rodzaju zakładów przemysłowych, a także montaż instalacji do załadunku i rozładunku.

W zakresie budowy silosów żelbetowych oferujemy:

 

  • opracowania dokumentacji formalno-prawnej związanej z prowadzeniem inwestycji,
  • projektowanie oraz specjalistyczne konsultacje inżynierskie,
  • wykonanie fundamentów oraz ścian silosów wraz ze stropami technologicznymi
  • wykonanie sprężania ścian silosów przy zastosowaniu kabli sprężających
  • montaże urządzeń technologicznych służących do załadunku i rozładunku.

Oprócz budowy nowych silosów realizujemy również prace modernizacyjne i remontowe istniejących silosów żelbetowych.

Silosy żelbetowe – budowa i wyposażenie

Przy wznoszeniu ścian silosów wykorzystujemy „ślizgową” technologię przy użyciu własnego specjalistycznego sprzętu oraz doświadczonego personelu. Technologia ta pozwala wznosić zarówno silosy jedno, jak i wielokomorowe.
W silosach o dużych średnicach ma zastosowanie sprężanie ścian przy pomocy kabli sprężających. Głowice kabli mocowane są w specjalnie do tego celu zaprojektowanych pionowych pilastrach, rozmieszczonych co jedna czwarta obwodu silosu. Kable wprowadzane są do specjalnych osłonek, uprzednio umieszczonych w ścianach (podczas wykonywania prac betoniarskich) silosu. Ostatnią fazą sprężania jest naciągnięcie wprowadzonych w ściany silosu kabli z odpowiednią siłą i zakotwienie ich głowic. Sprężanie silosów pozwala uzyskać znaczne oszczędności materiałowe (beton, stal zbrojeniowa) i tym samym obniżyć nakłady finansowe związane z budową.
Oprócz wznoszenia części konstrukcyjnej silosów wykonujemy montaże mechaniczno- technologiczne w zakresie urządzeń do napełniania i rozładunku. W silosach, w których jest to wymagane, montujemy również instalacje do napowietrzania (aeracji) złoża. Realizując montaże mechaniczno-technologiczne korzystamy z urządzeń uznanych producentów.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne