Biogazownie i biometanownie

Poznaj naszą ofertę

Innowacyjna biogazownia

Ogłoszenie 

Konsorcjum firm

  • UNISERV Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. ks. mjra Karola Woźniaka 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, NIP 954-26-50-259

oraz

  • INVEN TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887705, NIP: 675-17-46-720

jako Wykonawca prac w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

zaprasza do składania ofert na:

  • udzielenie przez Wykonawcę niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R (łącznie z nimi i w niezbędnym dla korzystania z Wyników Prac B+R zakresie) I Materiałów związanych z Wynikami Prac B+R,

oraz

  • udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z Background IP, w zakresie niezbędnym do pełnego wykorzystania Wyników Prac B+R, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać pod adresem uniserv@uniserv.pl lub piotr.urbanski@invengroup.pl.

Informacje o przedsięwzięciu Innowacyjna Biogazownia można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje o rezultatach prac wykonanych przez Konsorcjum zawarte są w prezentacji (plik PDF).

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne