Usługi inżynierskie - audyty energetyczne, ekspertyzy budowalne, techniczne, przeglądy okresowe i inne

Poznaj naszą ofertę

Usługi inżynierskie

W ramach usług inżynierskich oferujemy:

  • analizy i studia wykonalności, opracowania dokumentacji formalno-prawnej związanej z prowadzeniem inwestycji oraz uzyskania stosownych pozwoleń,
  • projektowanie oraz usługi specjalistycznych konsultacji inżynierskich,
  • optymalizację rozwiązań technicznych dla modernizowanych i nowoprojektowanych instalacji i obiektów,
  • projektowanie „pod klucz” obiektów i instalacji,
  • ekspertyzy stanu technicznego obiektów i instalacji przemysłowych,
  • opracowanie koncepcji modernizacji i przebudowy obiektów przemysłowych,
  • wykonywanie audytów energetycznych,
  • wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z prawem budowlanym.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne