Chłodnie wentylatorowe

Poznaj naszą ofertę

Jak działają chłodnie wentylatorowe?

Chłodnie wentylatorowe są dominującym w przemyśle (poza energetyką) rodzajem chłodni. Zazwyczaj chłodnia wentylatorowa składa się z kliku, niekiedy kilkunastu celek, z których każda stanowi technologicznie oddzielne urządzenie. Celki najczęściej ustawia się w szeregu jedną obok drugiej. Ciepła woda dopływa do chłodni kolektorem ciśnieniowym, rozdzielającym ją na poszczególne celki, zaś woda ochłodzona spływa z każdej celki do wspólnego kolektora lub kanału wody ochłodzonej, którym grawitacyjnie napływa do pomp.

W chłodniach wentylatorowych przepływ powietrza przez chłodnię jest uzyskiwany wskutek działania wentylatora, najczęściej zamontowanego na stropie obiektu, który zasysa z wnętrza chłodni podgrzane i zawilgocone powietrze. Buduje się je w cele znaczniejszego obniżenie temperatury wody chłodzonej niż ma to miejsce w chłodniach o ciągu naturalnym.

Nasza specjalizacja:
– Budowa pod klucz instalacji obiegu wody chłodzącej
– Budowa nowych obiektów
– Ograniczanie emisji hałasu poprzez zabudowę tłumików lub ekranów dźwiękochłonnych
– Wymiana elementów zawierających azbest na bezazbestowe
– Naprawa żelbetowej i stalowej konstrukcji chłodni
– Wymiana urządzeń technologicznych celem poprawy parametrów technologicznych układu chłodzenia
– Budowa i modernizacja stacji uzdatniania i kondycjonowania wody chłodzącej wraz z pompownią i rurociągami zasilającymi
– Wymiana opierzenia chłodni wentylatorowych
– Montaż układu wentylatorów
– Dostawa mikrochlodni
– Dobór chłodni wentylatorowej do parametrów instalacji istniejącej lub nowoprojektowanej

Wybrane realizacje

Wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni wentylatorowej 2-celkowej w ZA Kędzierzyn-Koźle

Inwestor: RAFAKO S.A. / ZA Kędzierzyn-Koźle
Oddanie do eksploatacji: 2016

chlodnie-wentylatorowe

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne