UNISERV SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-0040/23 pn. „Ergonomiczne warunki pracy w okresie od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Cel główny projektu:
Projekt realizowany w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu i powrót  do pracy 124 pracowników Wnioskodawcy, w tym 26 kobiet i 98 mężczyzn. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii, jak również działania szkoleniowe z zakresu ergonomii pracy i profilaktyki zdrowotnej. Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu Wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 543 100,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 461 635,00 zł.

 

TECHNOLOGIA DLA ŚRODOWISKA

Realizujemy projekty istotne dla przemysłu i środowiska,
wspieramy proces zielonej transformacji

POZNAJ OFERTĘKONTAKT Z NAMI

Przewiń dalej

Poznaj nas

Dowiedz się więcej o działalności naszej firmy

Silosy na tle błękitnego nieba

O nas

Uniserv S.A. jest firmą specjalistyczną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, pieców i kominów przemysłowych oraz silosów.

polityka-informacyjna

Innowacyjna biogazownia

Uniserv beneficjentem przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” realizowanego przez NCBiR. Elastyczność substratowa technologii umożliwi stabilne pozyskiwanie biogazu niezależnie od okresowej dostępności poszczególnych substratów.

polityka-informacyjna

PN ISO 45001:2018

Informujemy, iż Uniserv S.A. przeszedł pozytywnie audyt certyfikacyjny w zakresie zgodności z międzynarodową normą PN ISO 45001:2018 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Zobacz film o firmie Uniserv

Poznaj usługi, które świadczymy.

clipart fabryki

KOMINY PRZEMYSŁOWE

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie i montażu instalacji odprowadzania spalin. Wykonujemy „pod klucz” kominy żelbetowe, stalowe, kompozytowe, zarówno jedno, jak i wieloprzewodowe oraz kanały spalin. Modernizujemy i remontujemy wszystkie typy kominów i zastosowanych w nich wykładzin.

Czytaj więcej…

clipart pieca

Dostarczamy oraz montujemy wentylatory oraz ich podzespoły
tj. wirniki, silniki, przekładnie, układy przeniesienia napędu, dyfuzory.

Czytaj więcej…

ikona z niebieskim konturem przedstawiająca dwa stojące obok siebie silosy

Projektujemy i wykonujemy systemy magazynowania materiałów sypkich oraz wielkogabarytowe zbiorniki do magazynowania paliw i gazów.  Wykonujemy projekty i realizujemy instalacje niezbędne do eksploatacji silosów, instalacje transportu i odbioru, aeracyjne i przeciwwybuchowe.

Czytaj więcej…

ikona z niebieskim konturem przedstawiająca fabrykę

Od ponad 30 lat doskonalimy technologię i budujemy „pod klucz” instalacje wody chłodzącej w przemyśle. Projektujemy, budujemy i modernizujemy chłodnie kominowe i wentylatorowe, pompownie i sieci rurociągów oraz instalacje do kondycjonowania wody chłodzącej.

Chłodnie kominowe
Chłodnie wentylatorowe

cyrkiel z niebieskim konturem - grafika

Oferujemy doradztwo techniczne i usługi projektowe dla całego zakresu zadania (od pozwolenia na budowę po pozwolenie na użytkowanie). Optymalizujemy rozwiązania techniczne dla modernizowanych i nowoprojektowanych instalacji i obiektów przemysłowych i energetycznych.

Czytaj więcej…

MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS!

GRUPA UNISERV:

Poznaj wszystkie nasze spółki

Spółka Uniserv Budownictwo koncentruje swoje działania na dzierżawie urządzeń, które są niezbędne do budowy, modernizacji oraz przeprowadzania remontów dużych obiektów o konstrukcji żelbetowej, takich jak: chłodnie kominowe, kominy oraz silosy. Spółka ponadto świadczy całościowe, specjalistyczne usługi dla przemysłu, poczynając od fazy projektowej, poprzez budownictwo, aż do bieżącego utrzymania obiektów przemysłowych. Ze względu szeroki zakres referencji i wieloletnie doświadczanie spółka Uniserv Budownictwo jest odpowiedzialna za obsługę projektów Grupy Uniserv poza granicami kraju.

Uniserv-Jarosław prowadzi usługi montażowe oraz remontowe ciągów technologicznych przemysłu szklarskiego. Spółka ta wytwarza oraz zajmuje się montażem konstrukcji stalowych, a także urządzeń transportu materiałów sypkich i innych usług dla przemysłu, także energetycznego.

Dynamiks specjalizuje się projektowaniu, wykonaniu i modernizacji układów chłodzenia wody przemysłowej. Dynamiks wykonuje kompleksowe remonty oraz modernizacje wież chłodniczych kominowych i wentylatorowych w pełnym zakresie, a także produkuje, dostosowane do potrzeb i wymagań klienta, chłodnie wentylatorowe serii Dynamiks. Dynamiks wykonuje modernizacje stalowych i żelbetowych obiektów przemysłowych i świadczy specjalistyczne usługi montażowe dla budownictwa przemysłowego.

Projchłod zajmuje się usługami projektowymi, doradczymi i nadzorczymi z dziedziny budownictwa przemysłowego. Firma specjalizuje się w projektowaniu obiegów chłodzenia, m.in. chłodni kominowych i wentylatorowych, pompowni, kominów przemysłowych, instalacji odpylania gazów, silosów, a także obiektów wieżowych. Projchłod świadczy usługi doradztwa oraz sprawowania nadzoru budowlanego. Na potrzeby klienta zajmuje się oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, a także analizą i wykonywaniem przeglądów okresowych obiektów budowlanych.

Uniserv S.A.

ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a
40-389 Katowice
Polska

T: +48 (32) 35 99 100

uniserv@uniserv.pl
www.uniserv.pl

KRS: 0000513872
REGON: 240992607
NIP: 9542650259

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 PLN wpłacony w całości