Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Uniserv beneficjentem przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” realizowanego przez NCBiR

Konsorcjum Uniserv S.A. i Inven Tech Sp. z o. o. podpisało umowę z NCBR na realizację przedkomercyjnego przedsięwzięcia „Innowacyjna Biogazownia”. Projekt jest związany ze wsparciem realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki „elastyczności” substratowej technologia umożliwi stabilne prowadzenie procesu pozyskiwania biogazu niezależnie od okresowej dostępności poszczególnych substratów.

 Celem przedsięwzięcia jest opracowanie technologii stabilnego pozyskiwania biogazu i biometanu z odpadowych produktów organicznych pochodzenia rolniczego, które obecnie nie są zagospodarowywane. W ramach podpisanej z NCBR umowy Uniserv przeprowadzi prace badawczo – rozwojowe i zbuduje instalację ułamkowo – techniczną w celu wykazania stabilności proponowanej technologii. Kolejnym etapem będzie przeniesienie technologii do skali przemysłowej – budowa jednostki o mocy 499 kWe.

Nie mamy wątpliwości, że polityka klimatyczna UE spowoduje, że biogaz obok wodoru będzie podstawowym, gazowym nośnikiem energii odnawialnej. Jako dostawcy technologii dla przemysłu zależy nam na tworzeniu rozwiązań, które pozwolą pogodzić cele biznesowe z oczekiwaniami społecznymi. Tego też oczekują nasi zleceniodawcy, czołowe w swoich branżach przedsiębiorstwa, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym elementem strategii zarządzania – ocenia Leszek Szczygieł Prezes Zarządu spółki Projchłod wchodzącej w skład grupy Uniserv.

Firma Uniserv S.A., znana z realizacji dla energetyki, rozwija działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym biogazu. W 2009 r. firma w ramach programu IniTech opracowała technologię wysokosprawnej instalacji do wytwarzania biogazu, a także brała udział w budowie biogazowni dla rolnictwa.

 

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne