Dla mediów

Archiwalne komunikaty prasowe

Archiwalne komunikaty

Emisja Akcji Ponowne Ogłoszenie Konkursu Ofert

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 – „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację kompleksowej usługi doradczej związanej z przygotowaniem dokumentacji...

czytaj dalej

Unieważnienie Postępowania

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach: „Wsparcia MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” i ogłoszonym w tym przedmiocie postępowaniem ofertowym niniejszym informujemy, iż z przyczyn formalnych zamówienie z dnia 23.03.2016 r. na realizację...

czytaj dalej

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne