Dla mediów

Archiwalne komunikaty prasowe

Informacja o Podpisaniu Umowy o Dofinansowanie Projektu PN. „Zakup Usług Doradczych przez Uniserv-Piecbud S.A. Umożliwiającyh Emisję i Upublicznienie Obligacji na Rynku Catalyst”

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 54 000,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 147 600,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych niezbędnych do emisji i wprowadzenia do obrotu na rynek Catalyst obligacji UNISERV – PIECBUD S.A., których efektem będą dokumenty tj.:

  • memorandum informacyjne,
  • dokument informacyjny,
  • warunki emisji.

W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisję i upublicznienie obligacji na Catalyst.

Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca września 2017 r

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne