Biogazownie i biometanownie

Poznaj naszą ofertę

Biogazownie i biometanownie

Partnerem Uniserv S.A. w realizacji inwestycji w zakresie Biogazowni i Biometanowni jest Biogas – System S.A.

Po co nam biogazownie?

Biorąc pod uwagę ogólnie znane problemy w około 20-letniej historii produkcji biogazu w Polsce, związane przede wszystkim z prawidłową eksploatacją budowanych wtedy biogazowni oraz niezrealizowanymi obietnicami wsparcia dla tego źródła OZE, można zadać sobie właśnie takie pytanie.

Dążenie do neutralności klimatycznej w Europie, wymusza rezygnację z paliw kopalnych oraz wprowadzanie rozwiązań prawnych promujących rozwiązania powszechnie znane pod nazwą „gospodarki o obiegu zamkniętym”. Taka sytuacja generuje szereg wyzwań zarówno natury technicznej jak i społecznej.

Biogazownie nie emitujące uciążliwych do otoczenia odorów, zapewniające stabilne źródło energii odnawialnej (jako uzupełnienie niestabilnych źródeł wiatrowych i PV), przetwarzające odpady głównie z produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego stanowią przykład, na podstawie którego widać, że odpowiednia technologia pozwala osiągnąć ambitne cele gospodarcze z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Biogaz – paliwo przyszłości

Prowadzona przez UE polityka klimatyczna spowoduje, że to biogaz obok wodoru będzie podstawowym, gazowym nośnikiem energii odnawialnej.

Obecnie biogazownie pozwalają na wykorzystywanie do jego produkcji nie tylko substratów pochodzących z tzw. upraw celowych jak na przykład kiszonka z kukurydzy czy kiszonka z trawy, ale także odpadów z produkcji rolno – spożywczej, w tym: odpadów zbożowych, z pasz i ubojni, odpadów warzyw, wytłoków owoców, tłuszczy, odpadów z produkcji żelatyny i skrobi, wywaru pogorzelnianego oraz wysłodzin browarnianych,  jak również osadów z oczyszczalni ścieków zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego (pod warunkiem rozdziału ścieków przemysłowych od pozostałych ścieków).

Uzyskiwany dzięki fermentacji metanowej biogaz stanowi nośnik odnawialnej energii, który może być przetwarzany na:

  • energię elektryczną i cieplną, bezpośrednio w miejscu jego wytwarzania lub
  • biometan (po usunięciu CO2) wtłaczany bezpośrednio do sieci gazowej lub
  • bio-CNG lub bio-LNG po sprężeniu / skropleniu oczyszczonego z CO2 biometanu, w celu wykorzystywania go np. w transporcie.

Osobnym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania masy pofermentacyjnej powstającej w wyniku produkcji biogazu jako naturalnego nawozu. Masa pofermentacyjna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być klasyfikowana jako nawóz organiczny lub środek poprawiający właściwości gleby.

Wykorzystanie masy pofermentacyjnej jako nawozu organicznego pozwala na ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie stosowania tradycyjnie stosowanych w rolnictwie nawozów, co daje znaczące oszczędności ekonomiczne. Oprócz kwestii ekonomicznych zastosowanie naturalnego nawozu organicznego pozwoli wykazać się producentowi niższym śladem węglowym, co w najbliższej przyszłości będzie miało istotne znaczenie.

Systemy wsparcia

Obecnie biogazownie mogą liczyć na następujące systemy wsparcia:

  • wieloletnie umowy z gwarantowana ceną zakupu energii FIT/FIP;
  • aukcje OZE;
  • premia gwarantowana za produkcję energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji;

Nasze kompetencje

Jako dostawca technologii dla przemysłu rozwijamy kompetencje w zakresie instalacji ochrony środowiska, w tym, w obszarze pozyskiwania biogazu. W 2009 r. opracowaliśmy technologię wysokosprawnej instalacji do wytwarzania biogazu jako partner projektu badawczego w ramach programu IniTech. W kolejnych latach braliśmy udział w projektowaniu i budowie kilku biogazowni na terenie całego kraju. Potwierdzeniem stałego rozwoju naszych kompetencji jest fakt, że w kwietniu 2021 zostaliśmy  beneficjentem organizowanego przez NCBiR projektu „Innowacyjna Biogazownia”.

W zakresie biogazowni i biometanowni oferujemy:

– przygotowanie formalno-prawne inwestycji;

– analizy i stadia wykonalności inwestycji z uwzględnieniem możliwości wsparcia finansowego;

– realizacje „pod klucz”;

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne