Kominy przemysłowe

Poznaj naszą ofertę

Układy chłodzenia

Chłodnie kominowe

Chłodnie kominowe – zastosowanie

Chłodnie kominowe są urządzeniami służącymi do schładzania wody obiegowej w procesach przemysłowych i produkcyjnych, gdzie z rozmaitych postaci energii (chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych), wytwarzane jest ciepło. Wytworzone ciepło, jeśli nie jest wykorzystywane w procesie technologicznym staje się ciepłem odpadowym i musi zostać odprowadzone przez chłodnie. Woda jest najczęściej stosowanym czynnikiem chłodzącym urządzenia technologiczne. Obecnie chłodnie kominowe są w zasadzie budowane wyłącznie dla potrzeb chłodzenia wody dużych bloków energetycznych.

Zasada działania chłodni kominowych

Ochłodzenie wody uzyskiwanie jest głównie dzięki odparowaniu niewielkiej części strumienia wody (ok. 2%) oraz wskutek wymiany ciepła pomiędzy wodą, a powietrzem na drodze konwekcji.

Chłodnie mokre

 

Woda podgrzana w instalacji technologicznej przetłaczana jest przy użyciu pomp cyrkulacyjnych rurociągami do chłodni. Dystrybucja wody podgrzanej odbywa się za pomocą układu kanałów pionowych i poziomych oraz rur rozprowadzających wyposażonych w dysze. Strugi wody wypływające z dysz są rozdrabniane do postaci drobnych kropel – tzw. deszczu, który spływa na złoże zraszalnika zabudowanego poniżej wodorozdziału.

Zadaniem zraszalnika jest stworzenie maksymalnie dużej powierzchni kontaktu pomiędzy wodą, a powietrzem atmosferycznym, które przepływając w przeciwprądzie, ma odebrać z niej jak największą ilość ciepła.
Ruch powietrza w kierunku przeciwnym do przepływu wody spowodowany jest tzw. ciągiem komina chłodni. Ciąg ten wywołany jest różnicą gęstości powietrza atmosferycznego, które znajduje się na zewnątrz chłodni i powietrza podgrzanego wewnątrz chłodni. Podgrzane powietrze wewnątrz unosi się w górę i wywołuje napływ powietrza atmosferycznego przez tzw. okna wlotowe bezpośrednio nad lustro wody w zbiorniku chłodni i dalej w górę przez zraszalnik do jej wylotu.
Ochłodzona wskutek kontaktu z powietrzem atmosferycznym woda opada do zbiornika, a następnie rurociągami odpływa do pompowni i dalej wraca do instalacji technologicznej.
Ograniczenie unosu najdrobniejszych kropel wody możliwe jest dzięki zamontowaniu nad wodorozdziałem specjalnego urządzenia zwanego eliminatorem unosu kropel. Zastosowanie tego urządzenie zmniejsza straty wody, a także ogranicza oddziaływanie chłodni na tereny do niej przyległe.
W celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji chłodni kominowej w strefach klimatycznych, w których w czasie zimy występują niskie temperatury, w oknach wlotowych chłodni montowana jest tzw. instalacja zimowa. Instalacja ta zabezpiecza chłodnię przed tworzeniem się, w okresie niskich temperatur, oblodzeń wewnątrz chłodni. Instalacja zimowa dystrybuuje ciepłą wodę bezpośrednio w miejsca gdzie zewnętrzne, zimne powietrze wpływa do wnętrza chłodni. Dzięki temu powietrze wpływające do chłodni ogrzewa się i nie dochodzi do tworzenia się lodu na powierzchni zraszalnika.
Ochronę terenów przyległych przed hałasem generowanym przez chłodnię osiąga się poprzez zabudowę w oknach wlotowych kulisowych tłumików hałasu.
Nowoczesne chłodnie kominowe mogą pełnić również funkcję kominów odprowadzających spaliny oczyszczone w instalacjach mokrego odsiarczania spalin.

Nasza specjalizacja

 • Budowa nowych obiektów
 • Przystosowanie chłodni kominowych do pracy z instalacją odsiarczania spalin
 • Ograniczanie emisji hałasu poprzez zabudowę tłumików i ekranów dźwiękochłonnych
 • Wymiana elementów zawierających azbest na bezazbestowe
 • Wymiana urządzeń wewnętrznych celem poprawy parametrów technologicznych chłodni
 • Budowa i modernizacja stacji uzdatniania i kondycjonowania wody chłodzącej wraz z pompownią i rurociągami zasilającymi
 • Naprawa żelbetowej konstrukcji chłodni
 • Nakładanie powłok ochronnych
 • Budowa i remonty chłodni o konstrukcji stalowej i drewnianej.

Metoda wznoszenia powłok żelbetowych

Jesteśmy jedyną polską firmą posiadającą własną technologią wznoszenia powłok żelbetowych chłodni kominowych. Pierwsze chłodnie żelbetowe, powstające w latach 50-tych ubiegłego wieku, były budowane przy użyciu wewnętrznych, drewnianych rusztowań przestawnych. Rusztowanie wypełniało prawie całe wnętrze wznoszonej chłodni. Było to rozwiązanie niezwykłe materiało- i pracochłonne.

Po wielu udoskonaleniach, polegających przede wszystkim na ograniczeniu zużycia materiałów i pracochłonności, wdrożyliśmy w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku technologię budowy powłok metodą rusztowań przestawnych. W tej technologii wznoszenia powłoki deskowanie jest niezależne od konstrukcji rusztowania. Klatki rusztowania przesuwnego przytwierdzone są do powłoki tylko po jej wewnętrznej stronie. Całość rusztowania klatkowego wykonana jest z aluminium. Przemieszczenie klatek odbywa się podnośnikami hydraulicznymi. Transport pionowy i poziomy materiałów zapewnia żuraw, centralnie usytuowany w chłodni. Nasza autorska technologia wznoszenia podlega ciągłym udoskonaleniom i stosowana jest do dziś.

Wybrane realizacje

Zaprojektowanie, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu doprowadzenia wody dla potrzeb realizacji projektu budowy nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworzno
Inwestor: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., Jaworzno
Oddanie do eksploatacji: 2019

Link do case study

Chłodnie wentylatorowe

Chłodnie wentylatorowe – zastosowanie

Chłodnie wentylatorowe są dominującym w przemyśle (poza energetyką) rodzajem chłodni. Swoją popularność zawdzięczają możliwości elastycznego dopasowania wielkości chłodni do potrzeb klienta oraz lepszymi możliwościami chłodzenia w stosunku do chłodni kominowych. Chłodnie wentylatorowe składają się zazwyczaj z zespołów liczących od kilku do kilkunastu jednostek. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury wody w chłodni uzyskuje się przede wszystkim poprzez zastosowanie odpowiedniego wentylatora wymuszającego ciąg powietrza w chłodni.
Dzięki tym zaletom chłodnie wentylatorowe pracują w takich obszarach jak hutnictwo, petrochemia, chemia, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy i w wielu innych.

Specjalizujemy się w:

 • budowie pod klucz kompletnych układów wody chłodzącej dla przemysłu,
 • modernizacji istniejących chłodni wentylatorowych
 • ograniczaniu emisji hałasu z chłodni poprzez zabudowę tłumików lub ekranów dźwiękochłonnych,
 • budowie i modernizacji stacji uzdatniania i kondycjonowania wody chłodzącej wraz z pompownią i rurociągami zasilającymi

Chłodnie wentylatorowe – budowa i schemat działania

Zazwyczaj chłodnia wentylatorowa składa się z kliku, niekiedy kilkunastu celek, z których każda stanowi technologicznie oddzielne urządzenie. Celki najczęściej ustawia się w szeregu jedną obok drugiej. Ciepła woda dopływa do chłodni kolektorem ciśnieniowym, rozdzielającym ją na poszczególne celki, zaś woda ochłodzona spływa z każdej celki do wspólnego kolektora lub kanału wody ochłodzonej, którym grawitacyjnie napływa do pomp.

W chłodniach wentylatorowych przepływ powietrza przez chłodnię jest uzyskiwany wskutek działania wentylatora, najczęściej zamontowanego na stropie obiektu, który zasysa z wnętrza chłodni podgrzane i zawilgocone powietrze.

Buduje się je w celu znaczniejszego obniżenia temperatury wody chłodzonej niż jest to możliwe w chłodniach o ciągu naturalnym.

Wybrane realizacje

Budowa komina stalowego h-65 m wraz z rozbiórką istniejącego komina żelbetowego w RADPEC Radom

Inwestor: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.
Oddanie do eksploatacji: 2017

Link do case study

kominy-przemyslowe

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne