MASZ PRAWO I OBOWIĄZEK WSTRZYMAĆ PRACĘ SWOJĄ I INNYCH, GDY ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU!

„Świadczy o nas rzetelna praca, która nie zagraża życiu i zdrowiu naszych pracowników”

– Zarząd Uniserv S.A.

Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę

To program wdrożony w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników spółek z Grupy Uniserv oraz ich podwykonawców. 

Oznacza, że wszyscy musimy postępować zgodnie z zasadami określonymi w programie: „Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę” tj.:

  • Każdy z nas ma prawo i obowiązek zatrzymać pracę jeżeli uzna, że jej kontynuowanie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu.
  • Jeżeli zauważysz działanie niebezpieczne, błąd, zaniechanie lub brak zrozumienia, które może spowodować niebezpieczne zdarzenie, powinieneś natychmiast zainicjować interwencję „Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę” z osobami potencjalnie zagrożonymi.
  • Praca może zostać wznowiona dopiero wówczas, gdy wszystkie problemy związane z zatrzymaniem pracy zostaną rozwiązane. 

Poniższe pytania i odpowiedzi pomogą Ci zrozumieć Twoje uprawnienia wynikające z programu: „Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę”

Co to jest niebezpieczna praca?

Działanie, błąd, zaniechanie lub brak zrozumienia, przy wykonywaniu pracy, mogące spowodować  niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. 

Kto jest uprawniony do podjęcia interwencji "Zatrzymaj niebezpieczną pracę"?

Każdy pracownik spółek z Grupy Uniserv oraz ich podwykonawców. 

Kto podejmuje decyzję o zatrzymaniu niebezpiecznej pracy?

Decyzję podejmuje pracownik, lub na jego wniosek,  przełożony (Kierownik Budowy, Inżynier Budowy, Kierownik Robót, Brygadzista). 

Kiedy, przed podjęciem interwencji, muszę zwrócić się do przełożonego?

Gdy Twój przełożony jest łatwo dostępny, a Ty i Twoi współpracownicy nie jesteście bezpośrednio zagrożeni niebezpieczeństwem.

Kiedy mogę skorzystać z uprawnienia: "Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę" bez udziału przełożonego?

Zawsze gdy Twojego przełożonego nie ma na miejscu, a kontynuowanie pracy naraziłoby Ciebie i Twoich współpracowników na ryzyko utraty zdrowia lub życia.  

Za kogo jestem odpowiedzialny?

Twoim obowiązkiem jest powiadamianie wszystkich pracowników, których dotyczy ryzyko. Korzystając z uprawnienia „Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę” możesz zatrzymać pracę na sąsiednich stanowiskach pracy.

Jak to zrobić?

Zacznij rozmowę wyrażeniem: „Zatrzymuję Niebezpieczną Pracę,
ponieważ …”
– wyjaśni to Twoje intencje i oczekiwania. Współpracownicy mają obowiązek okazać zrozumienie i podjąć współpracę. W przypadku jakichkolwiek problemów otrzymasz pomoc dzwoniąc pod dyżurny numer telefonu: +48 887 771 550

Czym jest obowiązek współpracy w ramach uprawnienia: "Zatrzymaj Niebezpieczną Pracę"?

Obowiązek ten oznacza, że wszystkie zaangażowane strony powinny omówić kwestię zatrzymania pracy i  uzgodnić jak dalej postępować. Jeśli zostanie ustalone, że zatrzymanie pracy jest konieczne, wtedy rozwiązanie problemu powinno być przeprowadzone w sposób satysfakcjonujący wszystkich zaangażowanych w niego osób, przed rozpoczęciem pracy.

Kiedy praca może zostać wznowiona?

Dopiero wówczas, gdy wszystkie problemy związane z zatrzymaniem pracy zostaną odpowiednio rozwiązane.

Czy mogę obawiać się konsekwencji?

Nic Ci nie grozi. Żaden przejaw dyskryminacji przeciwko Tobie, w skutek skorzystania z uprawnienia „Zatrzymania Niebezpiecznej Pracy”, nie będzie tolerowany.

A co, jeżeli moja interwencja nie była uzasadniona?

Jeśli zostanie określone i uzgodnione, że  praca może przebiegać dalej, a Ty podejmując interwencję nie byłeś świadomy pewnych faktów lub procedur, znaczenie ma Twoja troska i nie musisz obawiać się konsekwencji.

Masz jakiekolwiek wątpliwości
lub potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod dyżurny numer telefonu: +48 887 771 550

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne