Instalacje Ochrony Środowiska

Poznaj naszą ofertę

Układy i instalacje służące ochronie środowiska

Dostarczamy efektywne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska dla energetyki i wielu branż przemysłu.

Realizowane przez nas układy odprowadzania i oczyszczania spalin pozwalają na jednoczesne usuwanie zanieczyszczeń gazowych i stałych, w tym ograniczanie emisji metali ciężkich. Odznaczają się wysoką skutecznością i znajdują zastosowanie w energetyce, hutnictwie, przemyśle chemicznym, cementowym, mineralnym, spożywczym i wielu innych.

Wykonujemy wysokosprawne instalacje odpylające, redukujące emisję pyłu, również w zakresie cząstek mikronowych i submikronowych, w tym dla układów odciągu pyłów znad linii technologicznych, odpylania hal przemysłowych itp.

Projektujemy i wykonujemy instalacje termicznego przekształcania odpadów wykorzystywane do zagospodarowania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych.

Specjalizujemy się w projektowaniu, montażu, modernizacji oraz nadzorujemy rozruch:
• pieców i palenisk dla paliw nietypowych i konwencjonalnych,
• kotłów energetycznych,
• biogazowni rolniczych i odpadowych.

Dostarczane przez Uniserv S.A. wraz z partnerem technologicznym instalacje oczyszczania gazów oparte o hybrydowy aparat z wypełnieniem komórkowym to unikatowe rozwiązanie służące do ograniczenia trudnych emisji dla małych i średnich instalacji przemysłowych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość jednoczesnego prowadzenia procesów odpylania i usuwania zanieczyszczeń gazowych przez absorpcję lub neutralizację chemiczną.

Wybrane realizacje:

Obecnie rozwiązanie oparte o hybrydowy aparat z wypełnieniem komórkowym  wdrażane jest w węzłach procesowych hut miedzi KGHM w Legnicy i Głogowie.

Instalacje te w każdym przypadku realizują procesy odpylania oraz – dzięki odpowiednio dobranym roztworom procesowym – oczyszczania gazów z innych składników, takich jak: dwutlenku siarki, metali ciężkich czy innych niebezpiecznych zanieczyszczeń, np. arsenu.

Osiągane rezultaty w postaci bardzo wysokich skuteczności oczyszczania nie tylko spełniają zakładane parametry w postaci dotrzymania odpowiednich norm emisji (w tym BAT), ale znacznie je przekraczają, dzięki czemu wiadomo, iż aparat sprawdzi się również w przypadku kolejnego zaostrzania przepisów ochrony środowiska.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne

Messenger icon
Send message via your Messenger App