Piece przemysłowe

Poznaj naszą ofertę

Piece przemysłowe – rodzaje usług

Oferujemy kompleksowe usługi związane z montażem mechanicznym różnego rodzaju linii technologicznych, w tym pieców (obrotowych, szybowych itp.) i wymianą towarzyszących im ceramicznych wykładzin ogniotrwałych. Rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług również na takie obiekty jak: baterie koksownicze, chłodniki klinkieru, akumulatory ciepła, wieże gaszenia, a także biogazownie rolnicze.

W tym obszarze oferujemy następujące usługi:

  • montaże i remonty pieców obrotowych w cementowniach,
  • remonty i modernizacje wykładzin ogniotrwałych,
  • budowę i remonty baterii koksowniczych,
  • remonty przemysłowych pieców grzewczych, wanien szklarskich,
  • budowę i remonty wież gaszenia w koksowniach,
  • budowę komór fermentacyjnych biogazowni rolniczych,
  • budowę akumulatorów ciepła,
  • montaże instalacje transportu klinkieru (przenośniki taśmowe, kubełkowe, zgrzebłowe),
  • remonty urządzeń pomocniczych cementowni tj. separatory, chłodniki, wentylatory.

Wykonujemy także instalacje towarzyszące tj.: instalacje odpylania, wieże wymienników, montaże instalacji transportu klinkieru (przenośniki taśmowe, kubełkowe, zgrzebłowe), remonty urządzeń pomocniczych cementowni (separatory, chłodniki, wentylatory).

Galeria

Zobacz nasze realizacje pieców przemysłowych

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne