Zarząd

Władze spółki

Zarząd

Dionizy Boryczko

Dionizy Boryczko

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej w zakresie budownictwa, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Kontynuował  edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Uczestniczył w kursie zakończonym egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Mostostalu Kraków SA, z którym związany był do 2014 roku, pełniąc funkcje inżyniera budowy, mistrza budowy, kierownika budowy, dyrektora marketingu, wiceprezesa zarządu, aż po stanowisko prezesa zarządu. W 1989 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Od 2014 roku podjął współpracę z Uniserv – Piecbud SA na stanowisku wiceprezesa zarządu. Od września 2015 roku decyzją rady nadzorczej Uniserv–Piecbud SA został powołany na stanowisko prezesa zarządu.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Aneta Pass - Florczyk

Aneta Pass - Florczyk

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku konstrukcje w zakresie specjalności konstrukcje budowlane. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze wykonawstwa i realizacji strategii rozwoju w sektorach budownictwa przemysłowego. Swoją karierę rozpoczęła w latach 1999-2002 pracując w SHW Holter Wassertechnik (Polska) na stanowisku asystenta kierownika budowy.

W lipcu 2003 roku na podstawie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uzyskała uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Kolejno w latach 2002-2004 była zatrudniona w spółce „Chłodnie Kominowe” SA na stanowiskach inżyniera budowy i  kierownika budowy. W  2004 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Remontów Obiektów Budowlanych „SIGMA KM” Spółka Jawna na stanowisku kierownika ds. technicznych. W 2005 roku ponownie zatrudniona w Spółce „Chłodnie Kominowe” SA na stanowisku kierownika projektu. Od maja 2005 roku rozpoczęła współpracę ze Spółką Budownictwo Przemysłowe UNISERV SA w Katowicach gdzie początkowo zajmowała stanowisko kierownika zespołu budów, od 2006 roku pracowała jako kierownik projektu, a następnie w 2010 roku awansowała na stanowisko dyrektora realizacji. Pozostając na stanowisku dyrektora realizacji od lutego 2014 roku rozpoczęła współpracę ze Spółką Uniserv – Piecbud SA, a z dniem 07.04.2016 r. została powołana na stanowisko członka zarządu. Jako członek carządu – dyrektor realizacji sprawowała nadzór nad zapewnieniem płynnego i efektywnego procesu realizacji kontraktów, począwszy od udziału w negocjacjach kontraktów i potencjalnych kontraktów, po koordynację prac związanych z serwisem gwarancyjnym dbając o zapewnienie spółce maksymalnych zysków z realizowanych zadań. Z dniem 01.02.2019 roku złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu. W grudniu następnego roku została ponownie powołana na stanowisko członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu.

Aleksander Balcer

Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Kolegium Rachunkowości. Kontynuował również edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

 

Po zakończeniu studiów, w roku 1995 związał się z Mostostalem Zabrze S.A., pełniąc przez ponad 21 lat m.in. funkcje specjalisty, kierownika działu umów, dyrektora handlowego, wiceprezesa zarządu – dyrektora produkcji oraz prezesa zarządu.

W latach 2017 – 2020 kontynuował karierę w AMK Kraków S.A. (Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa S.A.), początkowo jako członek zarządu – dyrektor ds. rozwoju biznesu, następnie przez ponad 2 lata jako prezes zarządu.

Następnie – od maja do listopada 2020 roku był zatrudniony w Spółce Stal-Systems S.A. gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. realizacji do sierpnia 2020, kiedy to złożył rezygnację z pełnionego mandatu.

Ze Spółką Uniserv S.A. związany od 01.03.2021 r. Powołany w skład zarządu z dniem 01.10.2021 r. jako wiceprezes nadzoruje rozwój Spółki w obszarze biogazowni/biometanowni oraz pion eksportu.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne