Zarząd

Władze spółki

Zarząd

Dionizy Boryczko

Dionizy Boryczko

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej w zakresie budownictwa, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Kontynuował  edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Uczestniczył w kursie zakończonym egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Mostostalu Kraków SA, z którym związany był do 2014 roku, pełniąc funkcje inżyniera budowy, mistrza budowy, kierownika budowy, dyrektora marketingu, wiceprezesa zarządu, aż po stanowisko prezesa zarządu. W 1989 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Od 2014 roku podjął współpracę z Uniserv – Piecbud SA na stanowisku wiceprezesa zarządu. Od września 2015 roku decyzją rady nadzorczej Uniserv–Piecbud SA został powołany na stanowisko prezesa zarządu.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Sławomir Godek

Sławomir Godek

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Realizacji

Sławomir Godek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego w Krakowie w zakresie budownictwa w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Wydziału Metalurgii AGH w Krakowie w specjalności: technika cieplna i piece przemysłowe. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Mostostal Kraków S.A. z którą był związany do 2015 roku, pełniąc m.in. funkcje: brygadzisty, mistrza budowy, inżyniera budowy, kierownika budowy.

W 2005 roku uzyskał uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Od 2015 roku Pan Sławomir Godek związany jest z firmą Uniserv S.A. na stanowisku Kierownika Projektu. Od 1 lutego 2019 r jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. Realizacji sprawuje nadzór nad zapewnieniem płynnego i efektywnego procesu realizacji kontraktów przez Pion Realizacji.

Jako prezes zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: strategia i regulacja, relacje z kluczowymi kontrahentami, otoczeniem prawnym, audyt wewnętrzny. Ponadto sprawuje nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami funkcjonowaniem i działalnością spółki, systemem zarządzania oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne