Zarząd

Władze spółki

Zarząd

Aleksander Balcer

Aleksander Balcer

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Kolegium Rachunkowości. Kontynuował również edukację na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

 

Po zakończeniu studiów, w roku 1995 związał się z Mostostalem Zabrze S.A., pełniąc przez ponad 21 lat m.in. funkcje Specjalisty, Kierownika działu umów, Dyrektora handlowego, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora produkcji oraz Prezesa Zarządu.

W latach 2017 – 2020 kontynuował karierę w AMK Kraków S.A. (Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa S.A.), początkowo jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. rozwoju biznesu, następnie przez ponad 2 lata jako Prezes Zarządu.

Następnie – od maja do listopada 2020 roku był zatrudniony w Spółce Stal-Systems S.A. gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. realizacji do sierpnia 2020, kiedy to złożył rezygnację z pełnionego mandatu.

Ze Spółką Uniserv S.A. związany jest od 01.03.2021 r. Powołany w skład Zarządu z dniem 01.10.2021 r. jako Wiceprezes Zarządu, nadzorował rozwój Spółki w obszarze biogazowni/biometanowni oraz pion eksportu.

Od dnia 01.04.2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Uniserv S.A.

Aneta Pass - Florczyk

Aneta Pass - Florczyk

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku konstrukcje w zakresie specjalności konstrukcje budowlane. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze wykonawstwa i realizacji strategii rozwoju w sektorach budownictwa przemysłowego. Swoją karierę rozpoczęła w latach 1999-2002 pracując w SHW Holter Wassertechnik (Polska) na stanowisku asystenta kierownika budowy.

W lipcu 2003 roku na podstawie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uzyskała uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Kolejno w latach 2002-2004 była zatrudniona w spółce „Chłodnie Kominowe” SA na stanowiskach inżyniera budowy i  kierownika budowy. W  2004 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Remontów Obiektów Budowlanych „SIGMA KM” Spółka Jawna na stanowisku kierownika ds. technicznych. W 2005 roku ponownie zatrudniona w Spółce „Chłodnie Kominowe” SA na stanowisku kierownika projektu. Od maja 2005 roku rozpoczęła współpracę ze Spółką Budownictwo Przemysłowe UNISERV SA w Katowicach gdzie początkowo zajmowała stanowisko kierownika zespołu budów, od 2006 roku pracowała jako kierownik projektu, a następnie w 2010 roku awansowała na stanowisko dyrektora realizacji. Pozostając na stanowisku dyrektora realizacji od lutego 2014 roku rozpoczęła współpracę ze Spółką Uniserv – Piecbud SA, a z dniem 07.04.2016 r. została powołana na stanowisko członka zarządu. Jako członek carządu – dyrektor realizacji sprawowała nadzór nad zapewnieniem płynnego i efektywnego procesu realizacji kontraktów, począwszy od udziału w negocjacjach kontraktów i potencjalnych kontraktów, po koordynację prac związanych z serwisem gwarancyjnym dbając o zapewnienie spółce maksymalnych zysków z realizowanych zadań. Z dniem 01.02.2019 roku złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu. W grudniu następnego roku została ponownie powołana na stanowisko członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne