Dla mediów

Archiwalne komunikaty prasowe

Informacja o Podpisaniu Umowy o Dofinansowanie Projektu PN. „Zakup Usług Doradczych przez Uniserv-Piecbud S.A. Umożliwiających Debiut na GPW”

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 312 750,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 854 850,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia spółki na rynek GPW, których efektem będą dokumenty/ raporty tj.:

  • procedura obiegu informacji poufnych;
  • polityka informacyjna spółki;
  • raport due dilligence;
  • wycena spółki;
  • prospekt emisyjny;
  • teaser inwestycyjny;
  • prezentacja inwestorska;
  • raport z audytu sprawozdań finansowych.

W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisje akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca czerwca 2017 r.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne