Dla mediów

Archiwalne komunikaty prasowe

Emisja Akcji Ponowne Ogłoszenie Konkursu Ofert

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 – „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację kompleksowej usługi doradczej związanej z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu emisji akcji Spółki na rynku GPW

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne