Informacja o Podpisaniu Umowy o Dofinansowanie Projektu PN. „Zakup Usług Doradczych przez Uniserv-Piecbud S.A. Umożliwiających Debiut na GPW”

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 – „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację kompleksowej usługi doradczej związanej z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu emisji akcji Spółki na rynku GPW

Copyright 2017 – Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne