Dla mediów

Archiwalne komunikaty prasowe

Unieważnienie Postępowania

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach: „Wsparcia MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” i ogłoszonym w tym przedmiocie postępowaniem ofertowym niniejszym informujemy, iż z przyczyn formalnych zamówienie z dnia 23.03.2016 r. na realizację kompleksowej usługi doradczej związanej z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu emisji akcji Spółki na rynku GPW zostaje unieważnione.

Postępowanie we wskazanym powyżej zakresie zostanie ponowione, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne