Case Study: Chłodnia Kominowa

Zobacz inwestycje, które zrealizowaliśmy

Case Study: Modernizacja układu wody chłodzącej 

Case study: Modernizacja układu wody chłodzącej na potrzeby elektrociepłowni w Tameh Zakład Wytwarzania Kraków

Inwestor:Tameh Zakład Wytwarzania Kraków

Zakres prac: Prowadzona obecnie modernizacja obejmuje pompownię wyposażoną w 10 zespołów pompowych o wydajności 5000 m3/h każdy oraz sieć rurociągów cyrkulacyjnych o średnicy DN1200 i łącznej długości około 2500 m. Modernizacja pompowni obejmuje zarówno modernizację zespołów pompowych, a także modernizację kompletnej instalacji zasilania elektrycznego o mocy 5,0 MW; 6,0 kV. Modernizacja rurociągów zlokalizowanych w tunelach technologicznych zaprojektowana została w technologii rur GRP (długość 1200 m.). Pozostałe rurociągi zlokalizowane na estakadach wykonane zostały jako stalowe, spawane (długość 1300 m.). Przebudowa obejmuje również wymianę kompletnej armatury odcinającej i odwadniającej. Ponadto w ramach modernizacji zaprojektowano i wykonano instalację AKPiA monitorująca pracę całego układu chłodzenia. Wymianie podległa również konstrukcja żelbetowej estakady stanowiącej podporę kolektorów głównych układu chłodzenia.

Wyzwania: Prace modernizacyjne prowadzone są w warunkach ciągłej pracy zakładu  energetycznego, co stanowi wyzwanie dla koordynacji oraz sposobu prowadzenia prac.

.

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne