Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Grupa Uniserv aktywnie uczestniczy w procesie zielonej transformacji w zakresie biogazowni i biometanowni

Uniserv S.A. wraz z firmą Biogas System S.A. Partnerem technologicznym, w zakresie realizacji biogazowni i biometanowni był partnerem i wystawcą VII edycji Konferencji Biogazu i Biometanu zorganizowanej w Warszawie. Tegorocznemu spotkaniu przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego towarzyszyło hasło: „Biogaz – stabilne źródło energii w kryzysie energetycznym”.

W wydarzeniu uczestniczyły wiodące firmy specjalizujące się w pozyskiwaniu energii z biogazu i biometanu, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi najbardziej efektywne pozyskiwanie energii z wykorzystaniem biogazu. Warto zaznaczyć, że biogazownie już dzisiaj stanowią obiecujący potencjał w zakresie produkcji oraz dobrą alternatywę dla ekologicznego pozyskiwania energii, co sprawia, że są istotnym elementem GOZ. W obliczu zmian związanych z obserwowaną od kilku lat transformacją energetyczną, ciągłym wzrostem cen paliw kopalnych, oraz sytuacją na Ukrainie, rozwój sektora biogazowego jest ważnym elementem tych zmian oraz może mieć istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Uniserv Konferencja Biogazu i Biometanu

Foto.: Magazyn Biomasa/Biomass Media Group Sp. z o.o.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne