Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Rezygnacja z wejścia na GPW

Z uwagi na utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, przejawiającą się aktualnie ograniczonym zainteresowaniem inwestorów spółkami o małej i średniej kapitalizacji i negatywnym nastawieniem do spółek kojarzonych z segmentem budownictwa, Zarząd Uniserv-Piecbud S.A. podjął decyzję o rezygnacji z emisji nowych akcji i wejściu na GPW.

Pomimo tego, nie rezygnuje z planów pozyskania finansowania z rynku kapitałowego w celu zwiększenia skali działalności Grupy Uniserv. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy jest dobra i nie ma konieczności podejmowania pilnych działań w zakresie pozyskania finansowania. W związku z powyższym Spółka zamierza rozważyć różne opcje dla rozwoju Grupy, w tym poszukiwanie inwestora branżowego lub finansowego. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w oparciu o ocenę najbardziej efektywnych możliwości dostępnych dla Spółki.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne