Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Co z gorszym węglem czyli technologia pieca przeciwprądowego

Muły węglowe i tzw. flotokoncentraty, czyli co począć z milionami ton uciążliwych i składowanych przez dziesiątki lat odpadów? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć, podczas XXXII Konferencji pt. Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań, przedstawiciele Uniserv S.A. i IOS Thermex Sp. z o.o. Marcin Białek oraz Bogusław Kotarba.

Nasi przedstawiciele zainicjowali w Zakopanem dyskusję na temat alternatywnej metody zagospodarowania mułów węglowych zgodnie z obowiązującymi lokalnie ustawami antysmogowymi i rosnącymi wymogami w zakresie ochrony środowiska.  Wygłoszony referat były wynikiem prac nad technologią wykorzystania mułów powęglowych do produkcji energii oraz lekkiego spiekanego granulatu powstałego z popiołu otrzymanego w procesie spalania. Prezentowane przez Uniserv i IOS Thermex rozwiązanie zostało oparte na technologii pieca obrotowego przeciwprądowego z możliwością wykorzystania go do produkcji lekkiego tworzywa spiekanego. Prelegenci zwrócili uwagę, że spośród wszystkich źródeł emitujących zanieczyszczenia do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5, oraz 94% emisji benzo(a)pirenu. Coraz powszechniejsze uchwały antysmogowe już teraz eliminują z rynku ok. 2,5 mln ton węgla gorszych gatunków, w tym kilkaset tysięcy ton najbardziej uciążliwych dla środowiska mułów węglowych i tzw. flotokoncentratów (dane PGG S.A).

Zaproponowana przez Uniserv SA i IOS Thermex instalacja pozwala zagospodarować muły węglowe i powęglowe zgodnie z wymogami standardów BAT  dla tego typu instalacji i zakładów.

Podstawą zaprezentowanych uczestnikom konferencji wniosków jest doświadczenie IOS Thermex i potencjał Uniserv S.A. w produkcji instalacji przemysłowych w zakresie termicznego przekształcania odpadów, systemów oczyszczania spalin i odzysku energii, a także kotłów i palenisk dla paliw nietypowych, konwencjonalnych i zagospodarowania odpadów rafineryjnych.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne