Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Powiększony portfel zleceń

Powiększony portfel zleceń o budowę nowej dostrzegalni przeciwpożarowej  w Kaniowie

Konsorcjum firm: Uniserv S.A. oraz Prowbud Sp. z o. o nie zwalnia tempa!

W lipcu br., w  wyniku finalizacji postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zamówień publicznych, konsorcjum Spółek podpisało ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Kup, umowę na budowę nowej dostrzegalni przeciwpożarowej w miejscowości Kaniów, należącej do powiatu opolskiego.

Wartość netto nowego kontraktu wynosi ponad 400 tys. zł. Umowny termin zakończenia prac ustalono na październik 2018. Nowo wybudowana dostrzegalnia będzie liczyć, 40,5 m. Z tej wysokości będzie można wcześnie rozpoznawać zagrożenia pożarowe, oraz podjąć stosowną akcję ratowniczą przez odpowiednie jednostki gaśnicze, na bardzo wczesnym etapie pożaru.

Dostrzegalnia będzie stanowić ważny element ochrony przeciwpożarowej regionu.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne