Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Zmiana nazwy Spółki na UNISERV S.A.

23 lipca br., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki  z Uniserv-Piecbud S.A. na UNISERV S.A.

Nowa, skrócona nazwa, to efekt dynamicznego rozwoju naszej Spółki, która w wyniku utworzenia Grupy Kapitałowej  znacząco poszerzyła swoją ofertę o realizację: 

– obiektów przemysłowych, 

– obiektów energetycznych, 

– instalacji technologicznych i linii produkcyjnych, 

– instalacji utylizacji i przetwarzania odpadów przemysłowych, 

– instalacji ochrony środowiska, 

– instalacji podawania paliw wtórnych. 

Optymalizacja procesów biznesowych, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, wieloletnie doświadczenie zdobyte w różnych branżach oraz własne know-how, pozwala nam w sposób kompleksowy oferować najwyższej jakości  specjalistyczne usługi inżynierskie. 

Prosimy o stosowanie nowej nazwy Spółki w korespondencji, dokumentach handlowych
i rozliczeniowych. 

Zmiana nazwy nie wymaga podpisywania przez Kontrahentów nowych umów. Bez zmian pozostają: numery KRS, NIP, REGON, dane teleadresowe  oraz numery rachunków bankowych. 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne