Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Europejski Kongres Gospodarczy wystartował. Uniserv S.A. oraz Partner biznesowy Biogas System S.A zaprezentowali się jako aktywni uczestnicy Kongresu w trakcie Sesji organizowanej w ramach wydarzeń Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Uniserv S.A. i Partner biznesowy Spółki dla obszaru technologii biogazowych – Spółka Biogas System S.A. zaprezentowały się w trakcie tegorocznego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach, w dniach 24-26.04.2023 r. jako Partnerzy Sesji pn. „Biogaz: technologie i inwestycje”. Wiodącą tematyką sesji, jak sama nazwa wskazuje, były: biogazownie i biogaz w Europie, polski potencjał produkcji biogazu, przykłady funkcjonujących projektów, koszty tego typu rozwiązań, korzyści dla gospodarowania odpadami, a także możliwości finansowania inwestycji z wykorzystaniem biogazu i Unijne regulacje dotyczące poziomów recyklingu. Nasi przedstawiciele, obok innych ekspertów w tej dziedzinie, w wygłoszonych prelekcjach, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wykorzystania technologii biogazowych na przykładzie realizowanych projektów, wskazali na bilans korzyści płynących z wykorzystania biogazu oraz zaprezentowali niewątpliwy potencjał jaki stanowi biogaz i biometan dla rozwoju gospodarki i rozpoczętego już procesu „zielonej transformacji”.

Zachęcamy do odtworzenia nagrania prelekcji, którą znajdziecie Państwo na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

https://www.eecpoland.eu

podziękowanie dla uniserv s.a. za wieloletniew zaangażowanie - AGSH
Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne