Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Z planu nowego filmu promocyjnego: modernizacja żelbetowego komina w Zakładzie Wytwarzania NOWA w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy na naszego firmowego Facebooka do oglądania fragmentów nowego filmu promocyjnego Uniserv S.A. Tym razem wybraliśmy się do Zakładu Wytwarzania NOWA w Dąbrowie Górniczej, aby sfilmować efekt modernizacji żelbetowego komina o wysokości 150 m, który wykonaliśmy. Poza naprawą żelbetowej konstrukcji trzonu komina widocznej na materiale, modernizacją stalowych podestów i drabin oraz instalacji oświetleniowej i odgromowej, zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i zamontowaliśmy w obiekcie stalowe przewody kominowe.

Na materiale widać efekty naszej pracy na rzecz TAMEH Polska Sp. z o.o., a poniżej informacje co i jak zrobiliśmy:

Zaprojektowaliśmy dwa przewody spalin o średnicy wewnętrznej 3,70 m, jako samonośne, posadowione na fundamencie komina na żelbetowych cokołach.Przewody zostały wykonane ze stali S355J0W (Corten), z naddatkiem na korozję. Ostatni odcinek przewodu (około 5m) został wykonany ze stali kwasoodpornej.

Montaż przewodów był realizowany za pomocą układu podnośników hydraulicznych zamontowanych na stropie górnym komina. Każdy kolejno zmontowany przewód został opuszczony i zakotwiony w cokole żelbetowym na fundamencie komina. W celu umożliwienia wprowadzania carg przewodów do wnętrza komina został rozebrany zamurowany otwór technologiczny o wymiarach 4,20 x 14,00 m, który po zakończeniu prac został ponownie zamurowany.

Zewnętrzne powierzchnie przewodów zostały zabezpieczone antykorozyjnie zestawem malarskim wg PN-EN ISO 12944-5, odpowiednim dla kategorii korozyjnej C-4, wg PN-EN ISO 12944-2. Przewody spalinowe zaizolowano także termicznie wełną mineralną z osłoną z folii aluminiowej. Przewody zostały wyposażone we włazy inspekcyjne. Powierzchnię trzonu zabezpieczyliśmy powłokami odpowiednio dobranymi dla każdej strefy oddziaływania zanieczyszczeń, odtworzyliśmy ostrzegawcze malowanie. Zobaczcie jak wyszło:

modernizacja żelbetowego komina w Zakładzie Wytwarzania Nowa

żelbetowy komin

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne