Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Jeden za Wszystkich, Wszyscy za Jednego!

Jeden za wszystkich, Wszyscy za Jednego! – jest mottem przewodnim stowarzyszenia WIOSNA, organizatora ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, w której już piąty raz pracownicy naszej firmy wzięli czynny udział.

W ramach akcji mieliśmy przyjemność przygotować Szlachetną Paczkę dla rodziny z trójką dzieci. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników zebrano nie tylko środki finansowe ale i materialne, dzięki którym udało się w całości zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby rodziny.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 r. Głównym jej założeniem jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy tak, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Ideą akcji jest nie tylko materialna pomoc dla rodzin w potrzebie, ale także łączenie rodzin, darczyńców i wolontariuszy. W ramach XVI edycji Szlachetnej Paczki połączonych zostało 750 970 osób, pomoc dotarła do ok. 18 960 rodzin, a łączna wartości przekazanej w paczkach pomocy sięgnęła kwoty 47 422 569 PLN.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne