Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Wspólnie z IOS Thermexem na IX konferencji TPOK

mężczyzna stojący w garniturze na tle rollupów w trakcie konferencji

Pod koniec lutego odbyła się IX Konferencja pt. Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych, podczas której wiodącymi tematami były procesy oraz doświadczenia związane z realizacją projektów TPOK oraz różnego rodzaju instalacjami i wiele innych. W ramach konferencji we współpracy z firmą IOS Thermex – centrum projektowo-produkcyjnym instalacji proekologicznych, mieliśmy przyjemność wygłosić referat pt.  Blok energetyczny zasilany paliwem alternatywnym o mocy do 20 MWt.

Prezentacja spotkała się z uznaniem oraz dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne