Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Konkurs Fotograficzny: Budowa roku 2019 w obiektywie Uniserv

Jakie jest zadanie:

Przesłanie wykonanej osobiście fotografii dokumentującej budowę prowadzoną w ramach którejkolwiek ze spółek z Grupy Uniserv (plik w formacie jpg o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, nazwany według wzoru „nazwa budowy_miesiąc_rok_wykonia_fotografii_adres_budowy”) na adres e-mail: media@uniserv.pl, z dopiskiem w temacie e-maila „konkurs fotograficzny”.

Kto może wziąć udział:

Pracownicy spółek Grupy Uniserv oraz firm podwykonawczych, z którymi Uniserv miał zawartą umowę o współpracy w czasie wykonania Pracy konkursowej.

Do kiedy należy przesłać pracę:

Do 15 marca 2020 do godziny 24:00.

Jakie są nagrody:
I nagroda: 700 PLN
II nagroda: 500 PLN
III nagroda: 300 PLN

Sposób rozstrzygnięcia:
Komisja konkursowa wyłoni co najmniej 3 prace konkursowe, które 16 marca zostaną opublikowane na firmowym profilu Uniserv na Instagramie.
O zajęciu I,II,III miejsca zadecyduje ilość dodanych od 16 marca do 22 marca „polubień” pod każdą pracą.

Co jest ważne:
Przystępujący do konkursu akceptują regulamin. Do pracy dołącz podpisane oświadczenia o przekazaniu praw autorskich Organizatorowi (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 2 do Regulaminu).

* Na Uczestniku spoczywa obowiązek uzyskania zgody na wykonanie fotografii, jeżeli na terenie budowy/zakładu taka zgoda jest wymagana.
Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne