Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Mokre odpylanie i oczyszczanie gazów w hybrydowym aparacie z wypełnieniem komórkowym

Uniserv S.A. Partnerem Technologicznym Seminarium: „Odpylanie i Filtracja Przemysłowa”

29 sierpnia b.r.w Katowicach odbbyło się Seminarium Techniczne: „Odpylanie i Filtracja Przemysłowa” – organizowane przez CBE Polska, którego Partnerem Technologicznym był Uniserv S.A. Seminarium było poświęcone przeglądowi najlepszych technologii i produktów, przykładowych wdrożeń i nowych inwestycji oraz możliwości pozyskania finansowania na instalacje oczyszczania i odpylania gazów.

„Mokre odpylanie i oczyszczanie gazów w hybrydowym aparacie z wypełnieniem komórkowym” – to temat prezentacji, którą podczas seminarium wygłosił dr inż. Marek Jedziniak – Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Uniserv S.A.

Wyzwania małych i średnich instalacji przemysłowych

Tendencje związane z coraz większymi oczekiwaniami w zakresie dbałości o środowisko dotyczą obecnie wszystkich gałęzi przemysłu. W miarę publikowania nowych wersji najlepszych dostępnych technik BAT normy ulegają stałemu zaostrzaniu i dotyczą w tym samym stopniu instalacji średnich i małych. Grupa Uniserv oferuje instalacje pozwalające rozwiązać problemy dostosowania emisji do zaostrzonych wymogów BAT, zarówno dla klasycznych emitorów, dla dużych i małych strumieni gazów, jak i dla tzw. „trudnych emisji”.

Aparat hybrydowy dla emisji złożonych

Przykładem takiego rozwiązania są instalacje do oczyszczania gazów, oparte o hybrydowy aparat z wypełnieniem komórkowym, wdrażane przez Grupę Uniserv. Podstawową zaletą rozwiązania jest możliwość jednoczesnego prowadzenia procesów fizycznych (przede wszystkim odpylania), absorpcji, jak i chemicznych, związanych z neutralizacją szkodliwych składników.

Budowa aparatu odznacza się prostotą – jego zasadniczymi elementami są warstwy wypełnienia, dysze zraszające i odpowiednio ukształtowane króćce. Dzięki takiej konstrukcji kolumna ma niskie opory przepływu i  nie ulega blokowaniu spowodowanemu narastaniem osadów na tradycyjnych złożach usypanych z kształtek lub materiałów ziarnistych. Ponadto wysokie prędkości przepływu w warstwie wypełnienia oraz jej ciągłe zraszanie powodują, że jest ona stale zmywana i nie dochodzi na niej do akumulacji materiału stałego, co jest dużą wartością dodaną urządzenia – wyjaśnia Marek Jedziniak

Oczyszczanie chemiczne i fizyczne jednocześnie

Istotną cechą aparatu jest możliwość zastosowania roztworów pozwalających na prowadzenia procesów oczyszczania chemicznego i fizycznego jednocześnie. Np. stosując alkaliczne roztwory do zraszania spalin z kotła spalającego węgiel kamienny można jednocześnie obniżyć zawartość pyłu w tych gazach, jak i związać zawarty w nich dwutlenek siarki. W ten sposób aparat hybrydowy z wypełnieniem komórkowym staje się dobrym rozwiązaniem dla małych ciepłowni.

Nowe standardy emisyjne, które z pewnością będą obowiązywały w najbliższych latach, wymuszają podniesienie skuteczności odpylania oraz zastosowanie odsiarczania. Zabudowa aparatu hybrydowego pozwala na jednoczesne rozwiązanie obu tych problemów eliminując konieczność budowy dwóch węzłów – drugiego stopnia odpylania oraz reaktora do odsiarczania. Z tego powodu aparat może znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu będąc rozwiązaniem obecnych i przyszłych wyzwań – podsumowuje Marek Jedziniak.

Obecnie Uniserv wdraża powyższe rozwiązanie w różnych węzłach procesowych hut miedzi KGHM w Legnicy i Głogowie.

Prezentacji można było wysłuchać 29 sierpnia b.r. podczas Seminarium Technicznego: „Odpylanie i Filtracja Przemysłowa” organizowanego przez CBE Polska w Katowicach w Hotelu Courtyard Katowice City Center, ul. Uniwersytecka 13.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne