Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Niesiemy pomoc potrzebującym

utworzone przez | wrz 12, 2017

Firma Uniserv-Piecbud S.A. od początku swojej działalności przekazuje środki finansowe na różnego rodzaju działania charytatywne, imprezy kulturalne czy przedsięwzięcia edukacyjne niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Aby zwiększyć zasięg i skalę działania w kwietniu bieżącego roku w ramach struktur została powołana Fundacja „SOLUM”, której fundatorami są Uniserv-Piecbud S.A. oraz Uniserv Jarosław. Celem nadrzędnym fundacji jest popieranie i inicjowanie działań naukowo-technicznych w zakresie rozwoju budownictwa oraz wspieranie rozwoju oświaty umożliwienia młodemu pokoleniu awansu społecznego i zawodowego. Ponadto podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Mimo zaledwie trzymiesięcznego stażu działania, fundacji już udało się wesprzeć wiele akcji społecznych i charytatywnych. M.in. prowadzony przez Fundację Avalon program rehabilitacji „Aktywni Dzięki Sobie”, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom po wypadkach i z niepełnosprawnościami, akcję „Szlachetna paczka” czy Polski Czerwony Krzyż oraz wiele innych lokalnych działalności.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne