Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Uniserv S.A. po raz kolejny laureatem konkursu BUDOWA ROKU

Nagroda I stopnia BUDOWA ROKU 2018 dla chłodni kominowej w Jaworznie.

25 czerwca b.r. jury prestiżowego konkursu BUDOWA ROKU 2018 wyróżniło Uniserv S.A. Nagrodą I stopnia w kategorii: obiekty oceniane indywidualnie za realizację chłodni kominowej będącej częścią bloku energetycznego 910MW, którego uruchomienie Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. planuje do końca b.r. Wyjątkowa konstrukcja, kształt hiperboloidy obrotowej oraz proporcje pozwalające ją porównać do skorupki jajka, zostały docenione przez sąd konkursowy. 

 29 edycja BUDOWY ROKU

Konkurs Budowa Roku – prestiżowy przegląd osiągnięć polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego – organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, służy promocji obiektów, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Jak podkreśla Ryszard Trykosko – Przewodniczący PZIITB, z uwagi na wysokie kryteria związane z oceną funkcjonalności obiektu, zastosowaniem nowoczesnych technologii, jakością robót, spełnieniem wymagań BHP, a także wpływem inwestycji na środowisko naturalne i gospodarkę regionu, ocenie sądu konkursowego od blisko 30 lat poddają się najlepsi z najlepszych.

Uniserv S.A. jest laureatem tej prestiżowej nagrody już po kolejny. Po raz pierwszy jury konkursu przyznało firmie Nagrodę II stopnia w konkursie Budowa Roku 2008.

Nietypowa konstrukcja

Chłodnia kominowa w Jaworznie jako wymagający obiekt inżynierski była pieczołowicie weryfikowana w specjalnej kategorii: obiekty oceniane indywidualnie. Uwagę komisji konkursowej zwróciły wyjątkowa konstrukcja, kształt hiperboloidy obrotowej i proporcje pozwalające porównać ją do skorupki jajka.

Główny element konstrukcyjny – komin wywiewny chłodni jest powłoką cienkościenną o bardzo dużej średnicy (na dole wymiar osiowo 130 m) i wysokości (181,5 m) oraz niewielkiej grubości

 (na przewężeniu 22 cm). Taka konstrukcja na etapie prac projektowych wymagała zastosowania zarówno odpowiednich metod obliczeniowych, jak i materiałów konstrukcyjnych, a na etapie realizacji, doboru optymalnej technologii wznoszenia powłoki, w tym przypadku autorskiej metody firmy Uniserv S.A. – wyjaśnia Leszek Szczygieł – Dyrektor Rozwoju Uniserv S.A.

Zasada działania

Zadaniem komina wywiewnego chłodni jest wywoływanie ciągu powietrza niezbędnego do odpowiedniej wymiany ciepła w jej urządzeniach technologicznych. Chłodnia jest zintegrowana z układem odprowadzającym oczyszczone spaliny z kotła. Zastosowana technologia chłodzenia ma na celu maksymalne obniżenie oddziaływania na środowisko i uniknięcie konieczności budowy komina. Odpylone spaliny, oczyszczone w instalacjach odsiarczania i odazotowania są transportowane do chłodni specjalnym kanałem o średnicy niemal 9 m, wprowadzonym do chłodni na poziomie około 45 m. To rozwiązanie, dzięki wyższemu wyniesieniu spalin w stosunku do tradycyjnego komina, minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Ponadto chłodnia została wyposażona w tłumiki, dzięki którym obiekt nie podniesie poziomu hałasu na granicy terenów chronionych wokół elektrowni.

Organizacja procesu budowlanego

Komisja konkursowa zwróciła uwagę, iż budowlę realizowano w terminie i zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania projektem budowlanym.

– Budowa i prace montażowe były prowadzone w systemie zmianowym 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu przez 13 miesięcy. Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa pracy, w trakcie realizacji projektu, nie odnotowano wypadków przy pracy, ani żadnego incydentu środowiskowego. Obecnie Grupa Uniserv rozwija dynamicznie działalność w zakresie instalacji ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Otrzymana nagroda to potwierdzenie naszego unikatowego know how w zakresie systemów chłodzenia wody przemysłowej, na które pracowaliśmy ponad 30 lat, ale również jakości robót z czego Uniserv jest znany – podsumowuje Dionizy Boryczko – Prezes Zarządu Uniserv S.A.

O Inwestycji

Inwestorem budowy jest Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. Formuła realizacji inwestycji obejmuje podział projektu na kontrakt główny – kotłownia, maszynownia, obiekty IOS – realizowany przez konsorcjum Rafako S.A. – Mostostal Warszawa S.A. oraz 12 gospodarek pomocniczych i towarzyszących. Projekt, dostawę, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji chłodni kominowej Rafako S.A. zleciło UNISERV S.A.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne