Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Uniserv S.A. zakończył w zakładzie Boryszew S.A. Oddział NPA Skawina prace budowlane i montażowe innowacyjnej linii demonstracyjnej do produkcji walcówki z aluminium i stopów aluminium.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (NPA Skawina) zakończył właśnie z sukcesem pierwsze badania na nowej linii demonstracyjnej, zmierzające do opracowania technologii produkcji walcówek z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx oraz 7xxx. Trwające dziewięć miesięcy prace budowalne i montażowe wykonał Uniserv S.A., w większości w warunkach ciągłej produkcji zakładu. Wartość wdrożenia innowacji w NPA Skawina wynosi ponad 74 mln zł. Budowa nowej specjalistycznej, efektywniejszej energetycznie i ekologicznie linii pozwoliła zarówno poszerzyć portfolio oferowanych walcówek, jak również wejść w nowe sektory rynku (spawalnictwo).

Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego linia demonstracyjna jest przede wszystkim najnowocześniejszą instalacją tego typu w skali świata. Zastosowane technologie i urządzenia wpłynęły znacząco na zmniejszenie energochłonności, wydajności produkcji i, co ważne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Nowa instalacja odznacza się bardzo niskim oddziaływaniem na środowisko, spełniając wyższe wymagania niż stawiane przez wytyczne BAT.

– Trwające od kilku tygodni testy produkcyjne oraz badania przemysłowe potwierdzają zgodność osiągniętych parametrów eksploatacyjnych linii demonstracyjnej z parametrami projektowanymi. Już dziś możemy pochwalić się pierwszymi wynikami obejmującymi stopy aluminium serii 5xxx tj. stopów z dodatkiem Magnezu w ilości 1,5%. – podsumowuje Przemysław HopferDyrektor Zarządzający NPA Skawina

 Projekt i prace budowlane w hali produkcyjnej, a także projekt i wykonanie instalacji towarzyszących oraz montaż nowej linii wykonała firma Uniserv S.A. – znana z realizacji dla energetyki.

Dużym wyzwaniem dla montażu linii była organizacja pracy, która pozwoliła ograniczyć do minimum okres wstrzymania produkcji. Uniserv zrealizował większość zadań w warunkach ciągłej pracy zakładu, zgodnie z harmonogramem w ciągu zaledwie 9 miesięcy i, co najważniejsze, przestrzegając rygorystycznie przepisów BHP, co pozwoliło pracownikom produkcji i budowy zapewnić pełne bezpieczeństwo. W przypadku inwestycji, którą  Uniserv SA wykonał w Skawinie, istotny był ponadto stopień skomplikowania prac projektowych, a także precyzja wykonania – ocenia Dionizy BoryczkoPrezes Zarządu Uniserv S.A.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne